Uèiteljice promovirane

U ime Agencije za odgoj i obrazovanje na sveèanoj promociji 27. travnja u Zagrebu u Nacionalnoj i sveuèilišnoj knjižnici ministar Dragan Primorac uruèio je Odluke o napredovanju u zvanje mentor i savjetnik uèiteljicama i uèiteljima osnovnih škola iz cijele Hrvatske.

U ime Agencije za odgoj i obrazovanje na sveèanoj promociji 27. travnja u Zagrebu u Nacionalnoj i sveuèilišnoj knjižnici ministar Dragan Primorac uruèio je Odluke o napredovanju u zvanje mentor i savjetnik uèiteljicama i uèiteljima osnovnih škola iz cijele Hrvatske. Ministar se zahvalio svima i naglasio važnost cjeloživotnog uèenja posebno onih koji odgajaju i obrazuju nove, mlade generacije.

Struèno zvanje uèitelj mentor u Osnovnoj školi Petra Kanaveliæa Korèula stekla je uèiteljica predmetne nastave matematike Zlata Æurkoviæ, uèiteljica razredne nastave Gordana Curaæ Depolo i uèiteljica razredne nastave u podruènoj školi u Lumbardi Jerkica Matiæ. (GCD)

Pošalji dalje: