Aktivisti na uništavanju javnih pokretnina i nekretnina

Active ImagePoèetkom tjedna dogodio se još jedan sluèaj u gradu koji je upozorio da se sprema ponovni bunt nepoznatih poèinitelja (jer ni do sada nismo saznali mnoge sliène aktiviste) na uništavanju javnih…

Poèetkom tjedna dogodio se još jedan sluèaj u gradu koji je upozorio da se sprema ponovni bunt nepoznatih poèinitelja (jer ni do sada nismo saznali mnoge sliène aktiviste) na uništavanju javnih pokretnina i nekretnina.

Ovaj put  sa istoène rive baèen je u more veliki rasvjetni stup, koji je bio dignut iz elektro napajanja, zbog  postavljanja podzemnih kontejnera za otpad. Rupa je dijelom zaštiæena željeznom ogradom, pored koje je bio položen veliki kandelabar, toliko opasno položen da je gornjim dijelom bio naslonjen na drvenu klupu.

Nepoznati poèinitelji su ga bacili u more, ali je zbog dužine zapeo za prednji dio privezane barke i znatno joj oštetio oplatu. Tonæi Gatti vlasnik barke se dijelom tješi, jer se je dogodilo noæu kada u kabini nije bilo nikoga.

Uznemirena grupa graðana je razlièito komentirala ovaj vandalski èin, optužujuæi i komunalno poduzeæe Hober što su tako veliki rasvjetni stup položili na šetnici uz more, a jedan je sugraðanin poruèio „ Nisu to uèinili barbari, nego planirana grupica  lopova zbog skupocjenog materijala ( bronza oko 350 kg ) od kojih su stupovi izraðeni.

Daljnje diskusije su prekinuli policajci, zabilježili po obièaju sve u blok. Za to vrijeme je prijevoznik Ante Prizmiæ dizalicom spasio vrijedni bronèani stup, koji nažalost ponovno leži na istom mjestu odakle je bio baèen u more prije nekoliko dana.

Prièekajmo da se rupa uredi i da se pored nje postavi novi rasvjetni stup. Nije nam poznato, iz kojih æe se izvora financirati nabavka za ponovno bacanje u more, ili popravak veæ baèenoga.  

Tekst i foto: Niko Periæ

 

Active Image

 

Active Image

 

Active Image

 

Pošalji dalje: