KPK u Italiji

Active ImageKorèulanski plivaèki klub boravio je sa svojim vaterpolistima od 13. do 18. travnja u Italiji, u gradu Mestre – Venecija. Sa igraèima ( njih èetrnaest ) bili su treneri Perica Richter i Damir Stipanoviæ

Korèulanski plivaèki klub boravio je sa svojim vaterpolistima od 13. do 18. travnja u Italiji, u gradu Mestre – Venecija. Sa igraèima ( njih èetrnaest ) bili su treneri Perica Richter i Damir Stipanoviæ. U privatnoj posjeti prijateljima u Mestre ali i kao neophodna pomoæ našim mladiæima bila je i gospoða Katija Tedeschi

Domaæin kapekašima je bio vaterpolski klub „ Mestrina Pallanuoto „ inaèe èlan Serie C talijanske vaterpolske lige. Ekipu su u klubu srdaèno doèekali roditelji i igraèi kod kojih su naši mladiæi bili smješteni. Uz veèeru je slijedilo upoznavanje i dogovor za treninge i ostale obveze.

U športskom dijelu priprema treninzi su se odigravali tri puta dnevno na gradskom plivalištu Mestre. Svakodnevno su igrane prijateljske utakmice sa juniorima i prvom ekipom „ Mestrine Pallanuoto„.

Domaæini su dva puta organizirali posjet Veneciji i razgledanje najvažnijih mjesta i spomenika u gradu. Prilikom prvog posjeta Veneciji ekipu KPK primila je savjetnica za sport Provincije Venecije u palaèi Provincije. Povratak je bio organiziran službenim brodicama  koje su obièno na raspolaganju državnim delegacijama.

Drugi put nas je primio savjetnik za sport Opæine Venecija te ekipi uruèio prigodne poklone – Plaketu Venecije, platnene torbe sa grbom Venecije, majice sa otisnutim klupskim grbovima Mestrine i KPK te brošuru Mestrine.

Naši mladiæi i treneri oduševljeni su cjelokupnim boravkom u Italiji. Domaæinstvo vaterpolskog kluba „Mestrina Pallanuoto „, njihovih igraèa i obitelji bilo je izvrsno i bez primjedbi, èak i više od oèekivanog. Najkraæe reèeno sve je proteklo besprijekorno.   

Na kraju moramo se vratiti na poèetak ove lijepe prièe da bi saznali kako je uopæe do nje i došlo. Poèetak svega vezan je za ime Felièe Tedeschi, našeg kapekaša kojeg se svi sa sjetom i poštovanjem rado sjeæamo. On je 2002., 2003. i 2006. godine radio kao trener u VK „ Mestrina Pallanuoto „ te tamo ostavio duboki trag i kao osoba i kao vaterpolski pedagog. Kontakti izmeðu kluba i njegove obitelji ostali su i do dan danas. Prošlo ljeto u Korèuli je kao osobni gost gospoðe Katije Tedeschi boravio predsjednik kluba gospodin Giorgio Pagan. Tada se rodila ideja o razmjeni gostovanja vaterpolskih ekipa KPK i Mestrine. Realizacija je evo tijekom uskršnjih školskih praznika i zapoèela.

Sve ono što se dogaðalo tijekom boravka u Italiji nametnulo je obvezu našem klubu da ovog ljeta kada se uloge zamjene, na najbolji moguæi naèin ugostimo prijatelje iz Mestrine.

Nastavak i produbljivanje sportskih i prijateljskih veza slijedi u srpnju kada s radošæu oèekujemo dolazak naših sportskih prijatelja iz Italije. Ni ne sumnjamo da æe KPK, Grad Korèula i roditelji uzvratiti barem jednakom mjerom na njihovo gostoprimstvo na kojemu još jednom veliko hvala.  

 

Active Image

     

Pošalji dalje: