Kad se Korèulani u Nizozemskoj slože

Active ImageDanas je u Gradskoj Knjižnici u Haarlemu, gradu velikih slikarskih majstora iz prošlosti (izmeðu ostalih i Fransa Halsa), postavljena izložba Korèulanina Alekseja (Aljoše) Minakova, akademskog…

Danas je u Gradskoj Knjižnici u Haarlemu, gradu velikih slikarskih majstora iz prošlosti (izmeðu ostalih i Fransa Halsa), postavljena izložba Korèulanina Alekseja (Aljoše) Minakova, akademskog slikara, koji veæ više od 40 godina živi u Parizu.

Izložbu je inicirao i suorganizirao Vinko Prizmiæ, veæi broj slika i crteža uokvirio je u svojoj radionici u Amsterdamu Luis Denoble, a po slikara i njegove radove u je Pariz automobilom  otišao Bojan Arneri. Tri Korèulanina za èetvrtoga!

Aljoša je izložio 7 slika naslikanih uljenom bojom, 16 grafika i oko 80 unikatnih crteža, crtanih raznim tehnikama (gušèje pero, kist, srebrna igla itd.) Kuriozitetna je èinjenica da su svi crteži i grafike nacrtani ili otisnuti na svojeruèno izraðenom papiru. (Aljoša je ovladao i tehnikom pravljenja papira od lanenih i pamuènih krpi i staroga papira.)

Izložbu æe u petak, 8. svibnja t.g. sveèano otvoriti direktor Gradske biblioteke, a o Aljoši i njegovim eksponatima govorit æe poznati haarlemski povjesnièar umjetnosti Aart van der Kuijl, kustos izložbenog salona “Vishal” u Haarlemu.

Reakcije kritièara oèekujemo nakon sveèanog otvaranja, pa æemo se tada ponovo javiti. Za sada samo nekoliko slika.

Vinka Maglov Denoble

Active Image

 Active Image

Active Image

Active Image

 

Pošalji dalje: