Živjeti u palaèi

Active ImageOvogodišnja tema Meðunarodnog savjeta za muzeje, ICOM-a: Muzeji i turizam  u Gradskom muzeju Korèula obilježava se izložbom „Živjeti u palaèi".

Ovogodišnja tema Meðunarodnog savjeta za muzeje, ICOM-a: Muzeji i turizam  u Gradskom muzeju Korèula obilježava se izložbom „Živjeti u palaèi“. Rijeè je o kompleksnoj izložbi, prikazu  življenja  u korèulanskoj plemiækoj palaèi Alesi-Dimitri koja se tijekom proteklih par godina adaptirala u prestižni hotel u  tkivu stare gradske jezgre, a koji  je  sveèano otvoren  1. svibnja.  Partner i sponzor  izložbe je tvrtka Lešiæ – Dimitri d.o.o.  Iz kataloga izložbe izdvajamo:

Bogati inventari starih korèulanskih obitelji, osvjedoèeni  arhivskim dokumentima, govore o kulturi graðanskog života, privatnog i javnog.  Iako je cjeloviti inventar palaèe Alesi –Dimitri bio zaštiæen kao spomenik kulture, splet okolnosti, nije  nažalost omoguæio izbjegavanje  sudbine  inventara  drugih korèulanskih palaèa, pa se njegova cjelovitost postepeno gubila. Danas ga  dijelom èuvaju nasljednici obitelji, dok su  predmeti istaknute vrijednosti oplemenili funduse  Opatske riznice sv. Marka u Korèuli i Gradskog muzeja, gdje se prikupljaju od poèetka sedamdesetih godina 20 st, otkupom zbirke korèulanske graðanske nošnje 19 st. i igraèaka. Upotpunili su postojeæe muzejske zbirke i potaknuli osnivanje novih. Neki od njih vrlo su rijetki, u hrvatskim muzejskim zbirkama uopæe.

Iznimno veliki broj Korèulana i gostiju na otvorenju izložbe, znaèajnom kulturnom dogaðaju, ukazuje na trajni interes za vlastitu baštinu, o èemu je uvodno, otvarajuæi izložbu nadahnuto govorio akademik Igor Fiskoviæ. Prisutnima se obratio i gospodin Michael Unsworth, vlasnik hotela,  istaknuvši kako je prikaz života u ovoj palaèi, zapravo prikaz života i razvoja samog grada Korèule. Gradski muzej Korèula se posebno želi zahvaliti gospodinu Toniju Lozici, upravitelju hotela, zbog velike pomoæi u organiziranju izložbe. Autorica izložbe je Marija Hajdiæ, a struèni suradnici Sanda Hanèeviæ, Valerija Jurjeviæ i Sani Sardeliæ.

Vjerujemo kako  ovakav pristup upravljanja baštinskim resursima, u kojem gospodarstvo, konkretno turizam, uvažava potrebe i smjernice muzejske struke u širem smislu, daje izvjesnu garanciju oplemenjivanju i jednih i drugih, ne nužno suprotstavljenih sadržaja,  vodeæi se motivima „održivog razvoja“.   Isto tako, vjerujemo kako je izložba „Živjeti u palaèi“   tek poèetak dobre suradnje Gradskog muzeja Korèula i tvrtke Lešiæ- Dimitri d.o.o.,   u svrhu promicanja istinskog kulturnog turizma. Izložba æe biti otvorena tijekom svibnja i lipnja, doðite nas posjetiti!(GmK)

 

Active Image

Pošalji dalje: