Škotska gospoda sa uèenicima nisu govorili “polako”

Active Image

Troèlana delegacije iz škotske pokrajine ARGYLL & BUTE, na èelu s gospodinom vijeænikom Bruceom Marshallom, posjetila je u popodnevnim satima OŠ Petra Kanaveliæa u Korèuli. Zadržali…

Troèlana delegacije iz škotske pokrajine ARGYLL & BUTE, na èelu s gospodinom vijeænikom Bruceom Marshallom, posjetila je u popodnevnim satima OŠ Petra Kanaveliæa u Korèuli.

Zadržali su se cijeli školski sat u ugodnom razgovoru s grupom profesora i  uèenika 6. i 8. razreda. Izmijenili su informacije o sustavu školstva, nacionalnim sportovima, poznatim liènostima, filmovima, kuhinji, klimi i geografskim osobitostima.

Zakljuèili smo da imamo dosta zajednièkog. Za Škotsku je karakteristièna razvedenost obale, a njihova pokrajina sastoji se od mnoštva otoka i poluotoka (najveæi je kao pola Korèule). Klima im je hladna i vlažna s dosta magle i kiše i dok smo mi danas uživali u naših sunèanih 240C, tamo je bilo kišnih 60C.

Škoti su kao i mi žestoki u nogometu, a vole uživati i u žestoko zaèinjenim specijalitetima poput „haggis-a“ (nešto nalik na slavonski kulen) koji izvrsno paše uz neizostavni „mashed potatoes“ i pravi škotski whisky. Kako se pravi cijenjeno škotsko piæe od  jeèma, slikovito nam je opisala gospoða dogradonaèelnica Isobel Strong.

Gospodin Bruce nam je, pak, otkrio kako mu je najveæi idol u djeèaštvu bio imenjak, legendarni Robert the Bruce, te da su mnoge scene iz filma „Brave Heart“ istinite. Famozni  Mel Gibson, u filmu W. Walace, idol je i našim osmašima te je postao i hrvatsko „hrabro srce“.  Škoti vole tradiciju, zaljubljeni su u svoje tradicionalne pjesme koje èesto pjevaju na škotskom gaelskom jeziku kojeg danas zna govoriti svega 10%  Škota. Obuèeni u tradicionalne kiltove masovno se natjeèu u gorštaèkim plesovima uz zanosne zvukove gajdi.

Doznali smo da je škotski školski sustav slièan našem i ujedno potpuno razlièit od engleskog. I oni su tek nedavno zapoèeli s novim pristupima i modernim metodama u školstvu. Mladi Škoti u  „secondary schools“ uèe sve znanstvene discipline posebno, a ne zajedno poput Engleza. Zato  rijetko studiraju na Cambridgu ili Oksfordu, a ponosni su na svoja tradicionalna sveuèilišta u Glasgowu, Aberdeenu i Edinburghu. Taj škotski ponos, kao i i duga borba za neovisnost od Engleza,  slièna je hrvatskom ponosu i našoj povijesti.

Upoznavši se tako u ugodnom i teènom razgovoru, ubrzo smo prešli na konkretne dogovore. Gospoða  Strong i gospoða Shelley MacLeod obeæale su nam pomoæi u traženju škotske škole za buduæu suradnju u programu COMENIUS koji se financira kroz fondove EU. Ti su fondovi nama još nedostupni, i u programe možemo uæi samo kao „tihi partneri“ europskih škola. Glavni cilj COMENIUS programa je potaæi interkulturalnost, mobilnost uèenika i uèitelja te partnerstvo škola na zajednièkim projektima. Ukoliko nas pozovu, imamo mnogo toga podijeliti s mladim Škotima i njihovim uèiteljima.

Vrijeme je brzo prošlo uz ugodno æaskanje i dogovaranje, dakako na engleskom. Gospodin Boris Mareliæ na poèetku je upozorio škotsku gospodu da s uèenicima g o v o r e  p o l a k o. Nemalo iznenaðen znanjem, informiranošæu  i komunikacijskim kompetencijama naših uèenika, zakljuèio je: “Oni su spremni za  Europu.“

 

Active Image

 

Active Image

 

Active Image

                                   I.F.

Pošalji dalje: