Djeca djeèjeg vrtiæ Korèula za djecu udruge “Moje sunce”

Active ImagePod pokroviteljstvom Grada Korèule i Centra za kulturu, u subotu 18. svibnja u 18:00 u Domu kulture održat æe se humanitarna priredba Djeca djeèjeg vrtiæ Korèula za djecu…

Active ImagePod pokroviteljstvom Grada Korèule i Centra za kulturu, u subotu 18. svibnja u 18:00 u Domu kulture održat æe se humanitarna priredba Djeca djeèjeg vrtiæ Korèula za djecu udruge "Moje sunce".

Mališani iz udruge ""Moje sunce", Èare, Žrnova, Pupnata, Lumbarde, Raèišæa i Korèule pokazat æe zajedno sa svojim tetama kako njeguju kulturnu baštinu našeg otoka.  Kao gosti nastupit æe djeca iz plesne škole "Mila".

Dobrovoljni doprinos prima se sa zahvalnošæu. Radujemo se vašem dolasku!

 

Pošalji dalje: