Juèer 99 darivatelja krvi

Active ImageJuèerašnji dan može se upisat u knjigu savršenih dana. To je bio dan kada je 114 ljudi pristupilo akciji dobrovoljnog darivanja krvi, od èega je njih 99 darovalo krv. Troje ljudi je darovalo…

Juèerašnji dan može se upisat u knjigu savršenih dana. To je bio dan kada je 114 ljudi pristupilo akciji dobrovoljnog darivanja krvi, od èega je njih 99 darovalo krv. Troje ljudi je darovalo po prvi puta i to: Šestanoviæ Renato, Ivan Andrijiæ i Franc Stenek.

Ovo je druga akcija darivanja krvi  koju organizira Gradsko društvo Crvenog križa Korèula za Transfiziološku službu OB Dubrovnik, a ukupno èetvrta po redu. Akcija je provedena u atriju Doma Kulture, a zahvalni obrok je bio pripremljen u pizzeri „Doris“.

Zahvaljujemo svima koji su pristupili akciji, a nisu iz odreðenog razloga mogli darovati krv.

Hober d.o.o i  Ivan Šegedin  su ustupili parkirna mjesta našim darivateljima, a pekara «Antunoviæ» nas je poèastila kruhom na èemu im Velika hvala.

Sve naše  akcija ne bi bila tako uspješna da nema naših vrijednih volontera i osoblja iz restorana (restoran „Planjak“ i pizzeria Doris) u kojima se vrši podjela zahvalnog obroka, kojeg oni savršeno pripreme . Nakon dugo vremena mladež Crvenog križa  aktivno se ukljuèila u rad našeg  Crvenog križa, pa tako i na ovoj akciji.

 

Active Image

 

Active Image

Pošalji dalje: