Jutro èudnovatih riba

Active ImageDa nisam vidi nebi virova. Da nisam oèima svojim ovo jutro bi svidok,ope nebi virova! A dogodilo se! Najranije mi zvoni mobitel…“ko je,pitan“…“ dolazi odma doli u mandraè uhitila se èudna riba…

Active ImageDa nisam vidi nebi virova. Da nisam oèima svojim ovo jutro bi svidok,ope nebi virova!

A dogodilo se!

Najranije mi zvoni mobitel…“ko je,pitan“…“ dolazi odma doli u mandraè uhitila se èudna riba, ovo moraš slikat i stavit na internet“.

Nisan ni pita ko me zove nego san odleti, brže boje u mandraè, da ne nestane ta riba uhièena ovo jutro puno šiloka, sunca pod oblakon iz Ðenove, što ka iz tega porta arivaje, dura baren sedan dana.

Vele i Darinko me èekaju isprid arule uz kafu i pitaju: “e ma, ovu ribu moraš vidit i letrat“. „A ma ja san zato i doša, odgovaran in“, a oni oba dva, ližu kuèarin od kafe i brže boje kroz štradu prima Borku èapaju korak s mojin .

Pitan se što se to èapalo,koja je to „zvir“, koju mi kap.Duževiæ parièaje za pokazat?

E.. ma on je u svojih toliko godina navigacije, nagleda se….riba …i  riba. I u crvenomu i u zelenomu moru!

Darinko intraje doma i iz frižidera vadi jutros uhièenu ribu. Još se malo „prca“….gledan je….., ja ovakovu još nisan vidi!? Ni ni kap. Vele, a ni Darinko.

A koga pitat  koja je!? A nimamo koga.Susidi Darinka sami likari od prirode. Prof.Onofri, dr. Viloviæ. Kako je ovi prvi umri, a sin Vlado, mu je u Dubrovniku isto likar od prirode, u isti momenat pasa je i treæi Dr. Sergio Viloviæ veterinar.

Gleda on ribu i ko iz rukava ovo je KOSTOROG, rijetka, ali se naðe u našem Jadranu. Naraste i do 70 cm dužine.

U isti momenat po izreèenoj spoznaji likara, pasaje novi-stari gradonaèelnik Mirko Duhoviæ i u po oka gleda što se to slikaje u njegovon konfinu od Grada!? Ni se ferma radi obveza što hi mora izvršit ovo jutro, ma je iz puka što je pila kafu iz susidnog kafiæa doletila besida: “Ribu dajte Gradonaèelniku“! I on se nasmija, ma ni se frma.

Skoèi je likar Viloviæ rièima opreza: „Niti govora, ova riba uža bit otrovna i ne priporuèa se za ist.“ Ajme, što smo rekli govoru oni što su priporuèili obid, za gradonaèelnika. Ja san se povuka, Darinko je intra u kuèu gledajuèi, da ova „zvir“ što prin krepa, a kapetan Duževiæ je nastavi samnom u ðir u nepoznato.

Je, je, nepoznato!!! U Sv. Nikole sve je poznato. Umisto Zubaca Marketo je ovo jutro èapa, MORSKU SIRENU i pokloni je susidi kako reklamu za donju „bjankariju“!

Pa sa vi živite u ovom Gradu!

{gallery}062009/jutro{/gallery}

Pošalji dalje: