Vandalizam

Active ImageNažalost, umjesto optimistiènih vijesti koje smo do sada nastojali objavljivati, ovoga puta želimo obavijestiti korèulansku javnost o nekim za nas apsolutno neshvatljivim i neopravdanim djelima nekih, pretpostavljamo, naših "sugraðana".

Nažalost, umjesto optimistiènih vijesti koje smo do sada nastojali objavljivati, ovoga puta želimo obavijestiti korèulansku javnost o nekim za nas apsolutno neshvatljivim i neopravdanim djelima nekih, pretpostavljamo, naših "sugraðana".

Kako se o nekim posljedicama ovih djela pisalo i na ovim stranicama ovim putem želimo javnosti objasniti o èemu se zapravo radi.

Naime, dogodio se veæ niz vandalskih dogaðaja na našoj imovini koja veæ prelaze granicu sluèajnosti, ekscesa i sl.

Navikli smo, nažalost, da nakon svakog vikenda iz mora vadimo klupe, kontejnere, prometne znakove, kandelabre i sl. (kao posljedica ovog posljednjeg vikenda kontejner u kojeg su naši radnici ubacivali smeæe iz luèice završio je na dnu mora u luèici), meðutim ovo što se dogaða posljednjih dana daleko nadmašuje ove žalosne obièaje.

Najprije je prije desetak dana provaljeno u naplatnu kuæicu na istoènoj rivi, pri èemu je ukradeno 50 kuna pologa iz kase i daljinski upravljaèi za rampe na parkingu na zapadnoj rivi. Kako je u isto vrijeme usljed nevramena došlo do nestanka elektriène energije rampe su se otvorile i tako stajale par dana dok iz Italije nisu stigli novi daljinski upravljaèi sa novim šiframa, jer se jedino njima rampe mogu ponovo pokrenuti.

Slijedeæi pothvat nekog vrlo "maštovitog" sugraðanina je presijecanje svih kablova na kamionu za smeæe. Da bi sprijeèili ponavljanje ovog ili sliènog djela, nakon što smo na brzinu pospajali kablove da možemo raditi, kamion smo slijedeæih dana premjestili na zapadnu rivu. Zbog ovoga smo bili prozivani, jer sasvim sigurno riva nije najbolje mjesto za parkiranje ovakvog vozila. Meðutim, kao posljedica ovog vandalskog èina u subotu poslije podne došlo je do kvara i vozilo puno smeæa nije se moglo isprazniti, a time ni dalje raditi. Kako je istovremeno naš drugi kamion za smeæe na servisu de fakto smo ostali bez kamiona za smeæe. Sreæom imamo nedavno nabavljeno malo vozilo koje je iako neadekvatno za ovoliku kolièinu posla uspjelo preko vikenda pokriti barem uži dio Grada, a kasnije i šire. Interventnim dolaskom servisera iz Zagreba u ponedjeljak poslije podne kvar je otklonjen i kamion je opet u funkciji, tako da je u ponedjeljak predveèer pokupio smeæe u Èari i Zavalatici. Pitamo genijalca (genijalce) koji je ovo napravio kako bi Grad izgledao da èetiri ili više dana nismo pokupili smeæe (ili je to možda bio cilj).

I na kraju najnoviji dogaðaj (vjerovatno istog "genijalca") je u ponedjeljak ujutro farbom prolivena cisterna za vodu koju koristimo za održavanje kanalizacije. Sreæom pa smo nakon pranja stakala mogli raditi sa njom, jer smo u Starom Gradu imali ozbiljno zaèepljenje kanalizacije koje bez ovog vozila nebi mogli riješiti.

Nakon svakog od navedenih nedjela pozvali smo policiju, ali do sada nemamo nikakvih informacija o poèinitelju (poèiniteljima).

Ukoliko je cilj ovih nedjela bio poslati nam poruku kako se trebamo maknuti iz bivše vojarne (gdje su nam smještana vozila), vjerujte da nitko nebi bio sretniji od nas da to možemo, odnosno da imamo gdje, jer ovakav smještaj ne da nije adekvatan za sadašnji naš nivo usluge veæ nam onemoguæuje daljnje razvijanje i napredovanje.

Na kraju se želimo isprièati svim našim sugraðanima koji su na bilo koji naèin osjeæali posljedice ovih djela odnosno našeg poremeæaja u radu.

 

Active Image
Pošalji dalje: