Prijedlog mjera za poboljšanje sezone

Active ImageVodeæi se službenim podacima Ministarstva turizma Korèulanska liga predlaže gradonaèelniku Grada Korèule, gradskom vijeæu Grada Korèule, turistièkoj

 

Active ImageVodeæi se službenim podacima Ministarstva turizma Korèulanska liga predlaže gradonaèelniku Grada Korèule, gradskom vijeæu Grada Korèule, turistièkoj zajednici Grada Korèule te svim zainteresiranim subjektima u turistièkoj privredi Grada Korèule hitno donošenja plana brzih mjera za poboljšanje sezone 2009. Detaljan opis prijedloga programa pogledajte na; www.korculanskaliga.com

 

 

Pošalji dalje: