Bibloteka Žilkoviæ

Active ImageObavijest o rezultatima natjeèaja za izdavanje najboljeg književnog djela u biblioteci Žilkoviæ, nakladnièkoj cjelini Gradske knjižnice Ivan Vidali: Na natjeèaj…

Active ImageObavijest o rezultatima natjeèaja za izdavanje najboljeg književnog djela u biblioteci Žilkoviæ, nakladnièkoj cjelini Gradske knjižnice Ivan Vidali:

Na natjeèaj objavljen krajem 2008. godine pristiglo je ukupno pet prijava:

  jedan prozni tekst

– èetiri pjesnièke zbirke

– Pri odabiru najboljeg književnog djela, uredništvo je slijedilo opæe prihvatljive principe koji odreðuju umjetnièki tekst. Sagledalo je sve bitne odrednice ponuðenih tekstova, stavljajuæi težište na izražajnost i figurativnosti jezika, stilske karakteristike, auditivnost i vizualnost teksta, te dojam koji ostavlja na èitatelja.

– Išæitavanjem prispjelih materijala, Uredništvo se odluèilo izdvojiti zbirku novela pod naslovom:

             „RASPRŠKANE PRIPOVIJETKE“  autora Vinka Prizmiæa

– Uredništvo je odluèilo tiskati ovaj prozni tekst smatrajuæi ga vrijednim i neosporno kvalitetnim primjerkom suvremenog književnog stvaralaštva na otoku Korèuli.

Uredništvo Biblioteke Žilkoviæ

Pošalji dalje: