Kolega u Korèuli

Active ImageIako ima nešto veæu plaæu, kolega Gates nema privilegij gledat Korèulu svakodnevno, veæ skriven na brodiæu kraj Mandraèa. Ko za dišpet, baš ispod moje punistre. I tako dok tipkam za iKorcula.NET i…

Iako ima nešto veæu plaæu, kolega Gates nema privilegij gledat Korèulu svakodnevno, veæ skriven na brodiæu kraj Mandraèa. Ko za dišpet, baš ispod moje punistre.

I tako dok tipkam za iKorcula.NET i gledan jeli mu hladno, mislin, bi li ja da iman „veæu plaæu“ posjeti njegov rodni grad…

Active Image

(Snimka: Vinka Damjanoviæ – Facebook)

Pošalji dalje: