Biæa iz prièa

Active ImageIzloža fotografija Henrija Hanèeviæa Biæa iz prièa inspiriranja je mitskim prostorom Koèja i stvorenjima koja žive u nematerijalnom svijetu usmene narodne predaje otoka. Fotograf  H. Hanèeviæ  predstavlja ih  izazovnim umjetnièkim iskazom u prirodnom, nenamještenom, dakle, neartificijelnom krajoliku, te upravo taj kontrast stvara poseban efekt zaèudnosti.  

Izloža fotografija Henrija Hanèeviæa Biæa iz prièa inspiriranja je mitskim prostorom Koèja i stvorenjima koja žive u nematerijalnom svijetu usmene narodne predaje otoka. Fotograf  H. Hanèeviæ  predstavlja ih  izazovnim umjetnièkim iskazom u prirodnom, nenamještenom, dakle, neartificijelnom krajoliku, te upravo taj kontrast stvara poseban efekt zaèudnosti.   

Izložbu prate autentièni tonski zapisi kojima se želi naglasiti još uvijek živo sjeæanje na biæa iz prièa, prikupljani tijekom vremena u Etnografskoj zbirci Gradskog muzeja Korèula.  Likovna kritièarka Zorica Beus o H. Hanèeviæu istièe : „ Kako bi dobio željene efekte, on svoj rad zasniva  na sprezi fotograf-fotografirano, sprezi  u kojoj se  prožimaju odnos fotografa prema fotografiranom, odnos fotografiranog prema fotografu i naš stav, kao gledatelja, prema jednom i drugom.

Bilo da se radi o krupnom planu, izoštravanju, širokokutno obuhvaæenom prostoru, stavljanju akcenta na odreðene detalje ili korištenju drugih efekata, posebice u tijeku samog procesa obrade snimljenoga materijala, fotograf sudjeluje u stvaranju sekunradne perceptivne realnosti, koja nije sekundarna  po znaèenju u usporedbi sa primarnom,  Kako je fotografija  po svome iskazu medij  „sve i odjednom“  u jednom vidnom polju, možemo je  usporediti sa skulpturom.Tako i Hanèeviæeve likove možemo promatrati skulpturalno. Meðutim, ovo nije primjer fotografskih moguænosti, veæ je to u suvremenoj umjetnosti postala konvencija prevoðenja obiènog prizora u oblast njhove mitologizacije“.

Izložba je ostvarena u suradnji s Udrugom „Bašæina“ iz Lumbarde. Akciju podržava kor::net. (GmK)

 

Active Image
Pošalji dalje: