Podzemni kontejneri

Active ImageNakon dosta èekanja i rasprava prije par dana na Novoj rivi pušteni su u pogon novi "podzemni kontejneri". Novi kontejneri predstavljaju potpunu novinu u komunalnoj usluzi našeg Grada, ali ne samo Grada…

Nakon dosta èekanja i rasprava prije par dana na Novoj rivi pušteni su u pogon novi "podzemni kontejneri".

Novi kontejneri predstavljaju potpunu novinu u komunalnoj usluzi našeg Grada, ali ne samo Grada veæ i šire jer ih do sada u Hrvatskoj ima na samo dvije lokacije (Split i Hvar), pa se barem po ovome (uz novo vozilo za kanalizaciju – kanal jet) ubrajamo meðu prve u državi.

Bilo je dosta rasprava o potrebi novih kontejnera, mi smo smatrali i smatramo da Korèula zaslužuje najbolje.

Unatoè pojedinaènim protivljenjima sigurni smo da ovakvi kontejneri predstavljaju znaèajno poboljšanje u izgledu Grada (sjetimo se dojuèerašnjeg izgleda kontejnera na rivi), ali i moguæe riješenje za daljnje poboljšanje komunalne usluge u Gradu.

Na kraju pozivamo sugraðane da smeæe bacaju u nove kante, a ne oko njih jer samo skupa možemo postiæi zajednièki cilj, a to je èišæi a time i ljepši Grad ugodniji za život.

 

 

Active Image
Pošalji dalje: