U trajekt ‘Dominæe’ prodrlo more

 Zbog prodiranja mora u potpalublje, iz prometovanja se iskljuèio u 8 sati trajekt Mediteranske plovidbe “Dominæe” Dubrovnik. Iz luke Drvenik, u koju je uplovio na redovitoj liniji iz Korèule, premjestio se na vez…

 Zbog prodiranja mora u potpalublje, iz prometovanja se iskljuèio u 8 sati trajekt Mediteranske plovidbe “Dominæe” Dubrovnik. Iz luke Drvenik, u koju je uplovio na redovitoj liniji iz Korèule, premjestio se na vez u Zaostrog uz mul na plaži, na kojem su intervenirali vatrogasci Gradca i pumpama “išekali” vodu.

Ostali su dežurati do dolaska struènjaka iz Splita, koji bi trebali utvrditi i otkloniti kvar, doznajemo od zapovjednika trajekta Ante Stanišiæa. Takoðer je kazao da su se odmah maknuli s privezišta u Drveniku, kako ne bi ometali plovidbu trajektima na linijama za Suæuraj.

“Dominæe”, kao i bilo koji drugi trajekt Mediteranske plovidbe iz Korèule, na zaostroškom je mulu privezan iz puke nužde. Maknut æe se èim se popravi. Meðutim, u Zaostrogu su nam se požalili da su njihov mul i plaža postali “prièuva” za rezervni trajekt Jadrolinije, koji prevozi vozila na relaciji Drvenik – Suæuraj i ubacuje ga se kad je gužva.

Takva ispomoæ maknula je s magistrale red automobila koji èekaju prijevoz na Hvar, što je svakako pohvalno. Na malom prostoru drvenièke rive jedva se odvija sadašnji veliki promet putnika i vozila da bi se njoj ugurao treæi trajekt na povremenoj liniji za Hvar. Meðutim, još je neprimjerenije, i za kupaèe opasno, njegovo sidrenje uz mul na plaži.

 – Zaostroška luka naznaèena je kao luka lokalnog znaèaja i mora biti u funkciji prometa i primiti brodove. Pokušao sam tako objasniti ljudima u Zaostrogu, jer razumijem da im trajekti smetaju. U kontaktu sam sa šefom Jadrolinije u Ploèama i nastojimo što brže riješiti problem – kazao je naèelnik Gradca Ivo Kosoviæ.

Pošalji dalje: