Godišnja izložba ULUK-a

Active ImageUdruga Likovnih Umjetnika Korèule (ULUK) otvorila je u izložbenom prostoru Gradskog muzeja u Korèuli svoju trinaestu po redu izložbu èlanova ove udruge, gdje je uz brojne posjetitelje, predsjednik ULUK-a…

Active ImageUdruga Likovnih Umjetnika Korèule (ULUK) otvorila je u izložbenom prostoru Gradskog muzeja u Korèuli svoju trinaestu po redu izložbu èlanova ove udruge, gdje je uz brojne posjetitelje, predsjednik ULUK-a i sam slikar umjetnik Ante Radovanoviæ "Bjondo" nakon pozdravnih rijeèi ravnateljice Muzeja Marije Hajdiæ podsjetio da je ULUK osnovan s željom da mnogi likovnjaci s ovog podruèja mogu lakše nastaviti svoje individualno stvaralaštvo i uz pomoæ udruge promicati bogati likovni izraz Korèule koji je ovdje ugraðen i u vrijeme i stvarnost.

Izrazio je zadovoljstvo što su u èlanstvo dobili trojicu akademskih slikara: Nikola Biliš iz Žrnova te umjetnièki braèni par Ivanka Kovaèiæ Batistiæ i Josip Batistiæ iz Korèule.

Simpatiènim je rijeèima ohrabrio rad èlanova udruge: Legendarni je Michelangelo dvije godine radio Mojsijev kip, i kad ga je 1513.završio, uskliknuo je radosno „ Sada možež i progovoriti“ ,misleæi na rad udruge koja je i ove godine „progovorila“ uz sveukupno 20 umjetnika i to: Ante Radovanoviæ Bjondo iz Korèule (BRDA ulje na platnu), Abel Brèiæ iz Korèule ( OTOÈKI MOTIV (akril na platnu), Nikola Biliš iz Žrnova (ŽRNOVO ulje na platnu), Hrvoje Kapelina iz Korèule (ŠKRPINOVE MIMIKRIJE ulje na platnu), Tonæi Botica iz Raèišæa ( RAÈIŠKI KRAJOLIK ulje na platnu), Ivanka Kovaèeviæ Batistiæ iz Korèule (MRTVA PRIRODA ulje na platnu), Melita Plazoniæ iz Žrnova (oslikane STAKLENE BOCE ),  Robert Vegar iz Lumbarde ( BEZ NAZIVA ulje na platnu), Anðelina Ðeða Portolan iz Korèule ( SVETI LOVRO akvarel), Ana Bakariæ Luèiæ iz Žrnova (MRTVA PRIRODA akril), Gaella Gottwald iz Korèule (ZSAZSA NA KROVU grafika), Marica Andrijiæ iz Korèule (KOMPOZICIJA grsta ), Josip Batistiæ  iz Korèule (MRTVA PRIRODA ulje na platnu ), Minka Pecotiæ iz Korèule (SVEÈANI RITAM kombinirana tehnika na svili), Tino Jurjeviæ iz Lumbarde (ŽENSKI AKT ulje na platnu), Melita Viskoviæ iz Korèule ( MAŠKARE SU PROŠLE akvarel), Valerija Jurjeviæ ( ANÐEL drvo ), Silvia Gottvald (NAKIT), Petra Richter  iz Koræule ( SVETI NIKOLA akril), Ivo Ðani Marièiæ iz Orebiæa (REGATA akvarel).

U proteklih 13.  godina ULUK je sudjelovao u obilježavanju znaèajnih dogaðaja u Korèuli prireðujuæi aukcije i izložbe i izvan Korèule (Dubrovnik, Ploèe, Èapljina,kao i na prvoj Likovnoj koloniji prošle godine na otoèiæu Majsan,  i svojim su radom postali prepoznatljivi i kao temelj likovnosti u Korèuli. Izložba u Gradskom muzeju u Korèule traje do 12. rujna ove godine i ocjenjena je kao veliko iskustvo u kojem uèe oni koji izlažu kao i oni koji promatraju.

Tekst i snimak : Niko Periæ

Pošalji dalje: