U Osnovnoj školi pušten u rad lift za uèenike s posebnim potrebama

Active ImageU utorak ( 08.rujan 2009) je u predvorju OŠ „Petra Kanaveliæa“ u Korèuli održana sveèanost puštanja u rad lifta za uèenike s posebnim potrebama i teškoæama u kretanju. Uz brojne…

U utorak ( 08.rujan 2009) je u predvorju OŠ „Petra Kanaveliæa“ u Korèuli održana sveèanost puštanja u rad lifta za uèenike s posebnim potrebama i teškoæama u kretanju. Uz brojne uèenike, nastavnike i roditelje iz Korèule i Lumbarde (gdje je podruèno odjeljenje nižih razreda ove matiène škole) bili su prisutni predstavnici lokalne samouprave iz Korèule i Lumbarde koje je Berislav Èurkoviæ ravnatelj OŠ „Petra Kanaveliæa“ uvodnim rijeèima podsjetio na petogodišnji napor Udruge roditelja djece s posebnim potrebama“Moje sunce“ koji su mnogim humanitarnim koncertima i priredbama zapoèeli prikupljati sredstva za nabavku lifta koji æe znatno pomoæi èetvorici uèenika da mogu savladati arhitektonske barijere uz veliki broj stepenica na ulazu u školu, kao i daljnjeg pristupa nastavi iz prizemlja, preko prvog i drugog kata škole gdje se održava takozvana kabinetska nastava uz èešæa mijenjanja uèionica. Uz korisnike lifta moraju biti obvezni i pratitelji pojasnio je ravnatelj škole, napomenuvši da su prije ove sveèanosti uz pomoæ nastavnièkog vijeæa lift upoznali svi uèenici kako bi se izbjegle moguæe zloporabe korištenja istoga.

Ovaj je lift prvi korak u rješavanju problema djece s teškoæama u kretanju, a uskoro æe se u matiènoj školi urediti parkiralište odakle æe se toj djeci omoguæiti izravni ulazak do lifta,èime æe se u potpunosti izbjeæi prilaz školi preko sadašnjeg neodgovarajuæeg dvorišta, rekao je ravnatelj Èurkoviæ.

Željko Nobilo predsjednik Udruge roditelja djece s posebnim potrebama „Moje sunce“ je zahvalio mnogim donatorima od èijih je sredstava nabavljeno potrebnih 240 tisuæa kuna za nabavku lifta, plus dodatnih 60 tisuæa za opremanje i ureðenje prateæih sadržaja. Istaknuo je 100 tisuæa kuna vlastitih sredstava nabavljenih uz pomoæ švicarske  zaklade Hilfe fur Kinder, te 140 tisuæa kuna iz sredstava županije Dubrovaèko-neretvanske.

Bez lifta , naša djeca s teškoæama u kretanju ne bi mogla pohaðati redovnu osnovnu školu,i zbog toga se prišlo nabavci ovog vrijednog pomagala, rekao je Nobilo, uz podatak da se Udruga iskazuje svugdje gdje nažalost društvena zajednica zakazuje.Istaknuo je primjer nefinanciranja neophodne struène osobe iz državnog proraèuna,pak je Udruga „Moje sunce“ morala zaposliti jednu asistenticu na pola radnog vremena.

Iz prikupljenih sredstava zahvaljujuæi humanitarnim akcijama i koncertima poznatih pjevaèa u Korèuli, Udruga „Moje sunce“ æe uskoro u svoje prostore u Korèuli angažirati struènjake iz instituta u Budimpešti koji provode uspješne rehabilitacijske terapije kod djece. Trošak njihovog boravka u Korèuli je 100 tisuæa kuna za tri tjedna.

Nakon nedavnog koncerta Olivera Dragojeviæa, Lukyja, klape Pulena i grupe Redy cool, uskoro æe u Korèuli prema rijeèima Željka Nobila gostovati i puèki teatar iz Vele luke, èime bi se s tom humanitarnom priredbom omoguæilo financiranje spomenute terapije.

Tekst i snimak: Niko Periæ

 

 

Active Image

 

 

Active Image

 

Pošalji dalje: