Zatvoreni bazen gradit æe Vuliks

Gradsko Povjerenstvo za gradnju bazena u Korèuli na drugome, ponovljenome javnome natjeèaju za izbor ponuðaèa radova, meðu šest pristiglih valjanih ponuda, ocijenilo je ponudu Vuliksa d.o.o. iz Dubrovnika, od 29,7 milijuna kuna, kao najpovoljniju.

Gradsko Povjerenstvo za gradnju bazena u Korèuli na drugome, ponovljenome javnome natjeèaju za izbor ponuðaèa radova, meðu šest pristiglih valjanih ponuda, ocijenilo je ponudu Vuliksa d.o.o. iz Dubrovnika, od 29,7 milijuna kuna, kao najpovoljniju.

S prijedlogom Povjerenstva bit æe upoznato Gradsko poglavarstvo i nadležne državne institucije koji æe nakon žalbenoga roka od 15 dana najvjerojatnije potvrditi odluku Povjerenstva i uvesti dubrovaèku graðevinsku tvrtku u posao. Ako ne bude nepredviðenih problema, dubrovaèka æe tvrtka zapoèeti s radovima u travnju. Kako je rok gradnje po natjeèaju jedna i pol godina, bazen bi trebao biti dovršen najkasnije do kraja 2010. godine. Inaèe, ponuda Vuliksa bila je jeftinija za 12 milijuna kuna od najpovoljnije ponude iz prvog natjeèaja, koji je zbog financijskih poteškoæa investitora propao.

– Jeftinije ponude u drugome natjeèaju proizvod su smanjenog ranijeg troškovnika iz kojeg su izostala neka oprema i pojedini raniji radovi na okolišu – kaže Duško Kalogjera, privremeni ravnatelj ustanove Sportski objekti Korèula, uz komentar kako je sada jasno da su ponude iz prvoga natjeèaja bile napuhane. Inaèe, Grad je u dogovoru s državom i Županijom uspio za drugi natjeèaj gradnje najveæeg sportskog objekta u Korèuli osigurati 40 milijuna kuna, uz omjer 70 naprama 30 posto financija u korist državnoga proraèuna. Zatvoreni bazen bit æe dug 33 metra, a širok 25 metara i moæi æe na svoje tribine primiti oko 500 gledatelja.

Pošalji dalje: