Pokazna vježba u Orebiæu

Prigodom obilježavanja godišnjice osnivanja HGSS Stanice Orebiæ ove je srijede u prostorima DVD Orebiæ pokazna vježba i edukacija uèenika kako da u opasnosti zatraže pomoæ na broju za hitne službe 112. Pokaznu vježbu za uèenike Osnovne škole Petra Šegedina

Active Image

Prigodom obilježavanja godišnjice osnivanja HGSS Stanice Orebiæ ove je srijede u prostorima DVD Orebiæ pokazna vježba i edukacija uèenika kako da u opasnosti zatraže pomoæ na broju za hitne službe 112. Pokaznu vježbu za uèenike Osnovne škole Petra Šegedina iz Orebiæa izveli su predstavnici HGSS Stanice Orebiæ, DVD Orebiæ, policijski službenici PU Dubrovaèko-neretvanske i Podruènog ureda za zaštitu i spašavanje (PUZS) Dubrovnik.

Pripadnici HGSS Stanice Orebiæ i proèelnik Darko Prižmiæ pokazali su uèenicima tehnike spašavanja unesreæenog s visoke stijene upotrebom „preènice“. Djeci je posebno bila zanimljiva akcija traganja za izgubljenom osobom korištenjem potražnog psa Bepa. Vatrogasci DVD Orebiæ predvoðeni zapovjednikom Nikšom Nogalom uèenicima su pokazali aktivnosti prilikom tehnièke intervencije u prometu, izvlaèenje unesreæenih iz vozila ošteæenog u sudaru, korištenjem specijalnog alata „Holmatro“ i gašenje zapaljenog vozila s teškom pjenom preko visokotlaènog modula.

DVD Orebiæ ima 45 godišnju tradiciju, 50 vatrogasnih operativaca i 20 pripadnika mladeži i djece koji su vrlo aktivni na natjecanjima vatrogasne mladeži. Proèelnik PUZS Dubrovnik Goran Violiæ i naèelnik odjela preventive Mario Jerkoviæ ukazali su uèenicima, kroz prezentaciju broja 112, na to da se nesreæe ne mogu uvijek sprijeèiti, ali se njihove posljedice mogu znaèajno umanjiti. Uèenici su nauèili kako je broj 112 potrebno zvati uvijek kada prijeti opasnost po život i zdravlje ljudi, prirodni okoliš i po materijalna i kulturna dobra.

Opæina Orebiæ odavno je prepoznala važnost dobro ustrojenih hitnih službi na svom podruèju. Nastavljaju razvoj i financiranje DVD, HGSS i hitnu pomoæ kao pretpostavki sigurnosti graðana i turista, o kojim smjernicama je prisutne upoznao Tomislav Jurjeviæ, naèelnik Opæine Orebiæ.

Nastavljaju razvoj i financiranje DVD, HGSS i hitnu pomoæ kao pretpostavki sigurnosti graðana i turista, o kojim smjernicama je prisutne upoznao Tomislav Jurjeviæ, naèelnik Opæine Orebiæ.

Pošalji dalje: