Teška vremena tek dolaze…

U prvih nekoliko mjeseci krizne 2009. godine gospodarstvenici s dubrovaèko-neretvanskog podruèja oèekivano bilježe lošije rezultate od lanjskih, a prema ocjeni èlanova Gospodarskog vijeæa Županijske komore Dubrovnik, koji su na sjednici u ponedjeljak analizirali prošlogodišnje rezultate, “teška vremena nas tek èekaju“.

U prvih nekoliko mjeseci krizne 2009. godine gospodarstvenici s dubrovaèko-neretvanskog podruèja oèekivano bilježe lošije rezultate od lanjskih, a prema ocjeni èlanova Gospodarskog vijeæa Županijske komore Dubrovnik, koji su na sjednici u ponedjeljak analizirali prošlogodišnje rezultate, “teška vremena nas tek èekaju“.

Atlantska plovidba ove godine oèekuje gubitak od 200 milijuna kuna, a prema rijeèima èlana Uprave dubrovaèke brodarske kompanije Duška Vladoviæa, “2009. æe se ipak nekako izgurati”, a pribojavaju se 2010. jer su se “rezerve, ipak, istrošile“.

Trendovi u prvih pet ovogodišnjih mjeseci u Luci Ploèe takoðer daju razloga za zabrinutost.

– Lani smo doista imali izvanredne rezultate i 5,2 milijuna tona prevezene robe, a u prvih pet mjeseci ove godine samo milijun tona, što je 50 posto manji promet nego 2008. – kazao je direktor komercijale Luke Ploèe Tomislav Kriliæ.

U ovom trenutku u Županiji je 514 nelikvidnih tvrtki, a nositelj gospodarstva – hotelsko-ugostiteljska djelatnost zadužena je iznad 85 posto. Župan Nikola Dobroslaviæ ocijenio je kako “rezultati doista zabrinjavaju, posebno kad znamo da nas èekaju još teži dani“, poruèivši gospodarstvenicima da “tamo gdje se može pomoæi, mogu raèunati na podršku Županije kojoj je gospodarstvo meðu prioritetima“.

Da rješenje nije samo u rezanju troškova, veæ u stvaranju novih vrijednosti, mišljenja je èlan Gospodarskoga vijeæa Tonèi Peoviæ, a to u krizi, dodaje, mogu biti samo podruèja proizvodnje hrane i energije. – Proširenje uslužnih kapaciteta u ovom trenutku ne donosi rješenja – kazao je takoðer Peoviæ iznijevši i podatak o padu prometa putnika u prvom petomjeseènom ovogodišnjem razdoblju za 11 posto.

Pošalji dalje: