Korèula bez prometne policije

Prometni znakovi i horizontalna signalizacija, za koje je iz gradskog proraèuna izdvojeno na desetke tisuæa kuna, u Korèuli se u posljednje doba uopæe ne poštuju. Policija, pravdajuæi se premalim brojem djelatnika, svjesno pritom zatvara oèi.

Prometni znakovi i horizontalna signalizacija, za koje je iz gradskog proraèuna izdvojeno na desetke tisuæa kuna, u Korèuli se u posljednje doba uopæe ne poštuju. Policija, pravdajuæi se premalim brojem djelatnika, svjesno pritom zatvara oèi.

Zbog takve situacije koja traje veæ godinama i kojoj je zasigurno kumovalo i ukidanje Policijske postaje u Veloj Luci, otoèke opæine nedavno su se zajednièki obratile MUP-u za pomoæ, no nisu je dobile.

– Unatoè tome, Grad Korèula, te opæine Lumbarda, Smokvica i Vela Luka ove æe godine financirati dodatni tim od tri policajca za ispomoæ kolegama na otoku, dok je to opæina Blato iz revolta odbila – rekao je gradonaèelnik Mirko Duhoviæ na Gradskom vijeæu odgovarajuæi na primjedbe vijeænika.

– Mi ne možemo utjecati na rad dodatnih policajaca koje financiramo, no razoèarani smo odnosom policije prema prometnim problemima u gradu i službenim odgovorom nadležnih kako PP Korèula koja pokriva podruèje cijelog otoka nema prometni odjel!

Nedopustivo je da se zakoni doneseni u interesu graðana na Korèuli ne provode, iako njeni žitelji izdvajaju u državni proraèun za rad policijske službe – rekao je Duhoviæ.

 

Pošalji dalje: