U Korèuli odmara 3000 turista

Iako krajem kolovoza veæ jenjavaju uobièajene gužve na korèulanskim ulicama, u HTP-u Korèula kažu da pritisak u hotelskim sobama i apartmanima, gdje je smješteno 1800 turista, još ne popušta. Gradski ugostitelji pak primjeæuju pad prometa, a i u trajektnom pristaništu Dominèe kolone automobila u dolasku su kraæe.

Iako krajem kolovoza veæ jenjavaju uobièajene gužve na korèulanskim ulicama, u HTP-u Korèula kažu da pritisak u hotelskim sobama i apartmanima, gdje je smješteno 1800 turista, još ne popušta. Gradski ugostitelji pak primjeæuju pad prometa, a i u trajektnom pristaništu Dominèe kolone automobila u dolasku su kraæe. Iz Turistièkog ureda kažu da se u Gradu Korèuli odmara 3000, pretežito stranih turista. Najviše,1800 u hotelima HTP-a Korèula, nešto manje od tisuæu u privatnome smještaju i 300-njak u Aci-marini gdje dolaze s brodovima i jahtama.

Odlaskom brojnih Talijana korèulanski hotelijeri spremaju se za prihvat turistièkih grupa s posebnim programima, a mijenja se i struktura gostiju gdje æe Talijane zamijeniti turisti iz Njemaèke, Austrije, Engleske i Francuske. U službi prodaje HTP-a kažu da su veæ 80 posto kapaciteta bukirali za mjesec rujan, pa æe,vele, posezona nadoknaditi minuse iz predsezone i prve polovice srpnja mjeseca.

Pošalji dalje: