Hoteli na prodaju, a plaže zjape neureðene

Dok Korèulani nagaðaju kome æe Hrvatski fond za privatizaciju prodati 52 posto vlasnièkog portfelja hotelskog društva HTP Korèula, mnogi se pitaju tko æe urediti tamošnje plaže. Naime, svi su suglasni da su kupališta u gorem stanju od dva devastirana hotela Parka i Bonreposa sa dvije zvjezdice, koji na tržištu sve teže nalaze goste. U ništa boljem stanju nisu ni hoteli Korèula i Liburna, kategorizirani sa tri zvjezdice.

 Dok Korèulani nagaðaju kome æe Hrvatski fond za privatizaciju prodati 52 posto vlasnièkog portfelja hotelskog društva HTP Korèula, mnogi se pitaju tko æe urediti tamošnje plaže.

Naime, svi su suglasni da su kupališta u gorem stanju od dva devastirana hotela Parka i Bonreposa sa dvije zvjezdice, koji na tržištu sve teže nalaze goste. U ništa boljem stanju nisu ni hoteli Korèula i Liburna, kategorizirani sa tri zvjezdice.

– Glavna je gradska plaža Banje prije 100 godina imale tuševe, toalet, kabine za kupaèe. Kabine su se urušile, tuševa ni ležajki nema, a kako se betonski plato ne pere, cijeli se prostor doima neuredno. Ništa bolje nije niti na plaži hotelsko-apartmanskog kompleksa Bonrepos, i ostalom obalnome pojasu koji zbog èistoæe mora „glumi“ plažu. Iako je more èisto, èinjenica je da se ljudi nemaju gdje èestito okupati. U niti jedan centimetar gradske obale nitko nije ulagao.

Najžalosnije je što se od mjerodavnih nitko ne osjeæa odgovornim za takvo stanje. Hotelijeri ponavljaju da je rijeè o javnome pomorskome dobru, nad kojim oni nemaju ingerencije. U gradskoj upravi pak smatraju da je HTP odgovoran za plaže ispod svojih hotela, posebice za glavnu gradsku plažu Banje, ali i za ostali dio prostora oko plaže koji je u njihovom vlasništvu.

Pošalji dalje: