Vaši èlanci: “73” našem dobrom šjor Antetu

Kad bi nas sreo na ulici to nam je bio njegov pozdrav, 73 je kratica u radio-amaterskom žargonu za daleki pozdrav putem radio valova. Ante Biliš "Koke" bio je jedan od utemeljitelja i revni èlan Radio-Kluba Korèula od njegovog osnutka daleke…

 Kad bi nas sreo na ulici to nam je bio njegov pozdrav, 73 je kratica u radio-amaterskom žargonu za daleki pozdrav putem radio valova. 

Ante Biliš – Koke bio je jedan od utemeljitelja i revni èlan Radio-Kluba Korèula od njegovog osnutka daleke 1954. godine. Bili su to skromni poèetci, kad je telegrafija bila popularno, a u mnogim sluèajevima i jedino, sredstvo komuniciranja u radio-amaterstvu i jedina zabava, za entuzijaste  radio valova, u hladnim korèulanskim zimskim noæima.  S odašiljaèem od 40 W i LW antenom amaterske gradnje, pod vodstvom Šjor Anteta, dostizali smo sve kontinente, èak i Antartik putem telegrafije. Samo amateri znaju koja su to uzbuðenja i ponos. Primali smo stotine QSL karata sa svih kontinenata i ugled Radio Kluba Korèula neprekidno je rastao, a šjor Ante bio je inspiracija nadolazeæim generacijama mladih radio-amatera.  Active Image

Sa Šjor Antom oprostio sam se  1972. godine prije polaska u Svijet, ali amaterski duh držao nas je u vezi i mi smo se, iako ne èesto, znali naæi "na istoj frekvenciji", a prošlog ljeta imao sam privilegiju i sreæu sresti se njim, po posljednji put, u procesiji na blagdan Svetog Todora u Korèuli. 

Prije nekoliko dana naš dobri Šjor Ante preselio se je u vjeènost, ali sigurno æe ga generacije korèulanskih radio-amatera i mnoštvo ljudi pamtiti kao nježnog i darežljivog èovjeka, odanog svojoj obitelji i svima koji su od njega željeli nešto nauèiti ili trebali njegovu pomoæ, bio je talentirani komunikator, iznimni karakter. Njegova blaga ekscentriènost èinila ga još više omiljenim. 

Dragi Šjor Ante hvala Ti za sve, jer uputio si mnoge na bolji posao, na daleka mora i u život o kojem smo mnogi samo sanjali. Neka ti je vjeèni pokoj i veliki 73, do slušanja "u eteru". 

Ante Tomeliæ 

U prilogu je slika èlanova Radio Kluba Korèula, snimljena 1956. godine prilikom demonstracije radio- amaterstva na terasi ispred Doma Kulture u Korèuli.  Ante Biliš je prvi s desna.

KLIKNITE ZA VEÆU FOTOGRAFIJU

Pošalji dalje: