Klapa “Štrop” i Fosna Folk

Active ImageKa  voliš pivat,a onda to èiniš iz gušta 35 godina, pa ka se na to još doda moj grad Korèula sa svojim èarima,dušon i tradicijon pisme onda se mora dogodi da se ti èar digne na kvadrat.

Active ImageKa  voliš pivat,a onda to èiniš iz gušta 35 godina, pa ka se na to još doda moj grad Korèula sa svojim èarima,dušon i tradicijon pisme onda se mora dogodi da se ti èar digne na kvadrat. 

Tako se dogodilo prin dvi godine prid kraj lita ka san sa svojon klapon „ŠTROP“ pozvan na „MALTU“ (Korèulansko seosko domaèinstvo pod Sv.Antun) U Èeske i Braca Jurjeviæa, da za niku grupu „malo“ zakantamo. Znali smo da su to „niki“ Norvežani na proputovanju iz Dubrovnika i da stoju samo dan ipo u Korèuli. Braco je parièa 5 velikih peka teletine i kozliæa, što su „pasli“ po Donjen Blatu, ispod kuæe mu do juèer. Isfeta se veliki pršut,sa domaèin siron iz uja, a bukare su bile pune bilega i crnega domaèega vina i na kraju torta.

Pisma za pismom naša, a onda, njihova zahvala! 

Prevod; 
„Mi bi želili poslije vaših predivnih pjesama uzvratiti na isti naèin,jednom našo pjesmom“!!!?? Ostali smo inkantani, iznenaðeni, ka se je jedan od njih dignu na katrigu,
iz žepa izvadi muzièki „perun“, da akorad…oni u muk i za 5 sekundi je krenula pisma koja nas je zauvik vezala. Ostali smo do dugo u noè. Pivali skupa, gungali se u povratku. U te kasne ure gorilo je svitlo iz puno punistara na brigu kolo Veleta i Tonke Duževiæ. Iz Donjega Blata kreketale su žabe, a arija je lagano vonjala po mladon odojku (živomu). Nismo ni znali da smo bili sa folklornim društvom „FOSNA FOLK“ iz Norveške èiji je pjevaèki zbor nastupa na Dubrovaèkim ljetnim igrama. 

Ako ste kurjozni evo linka za vidit slike a i pismu što su zakantali: 

PISMA:

http://www.ikorcula.net/images/stories/062007/Te_Quiero.mp3

 

SLIKE:
http://www.fosnafolk.no/Kroatia-web/strop/index.htm

Pošalji dalje: