Vaši èlanci: I galebi vole marelice

Active ImageOdma do samostana „ANÐELA ÈUVARA“ di svako jutro poðe moj unuk Toni, ovih dana je neuobièajena  „gužva“. Oko osme ure ujutro iz toga kraja èuje se smih dice,krika galeba i Matova vika, iš, iš, kva, kva…!!

Active ImageOdma do samostana „ANÐELA ÈUVARA“ di svako jutro poðe moj unuk Toni, ovih dana je neuobièajena  „gužva“.

Oko osme ure ujutro iz toga kraja èuje se smih dice,krika galeba i Matova vika, iš, iš, kva, kva…!! Bi san kurjozan uze san ovo jutro aparat i kriomice slika par kadrova, nebi li dozna o èemu se radi.

Slike govore sve,ali ipak sam želi èut pravu informaciju od vlasnika ovog prepunog nesvakidašnjeg voènjaka,o èemu se radi; 

E  moj Tonèi prièa Mate Tkalec, više se od galeba nemogu obranit. Ovu godinu na 3 stabla Marelica bilo je skoro 200 Kg. ploda.Grane sam mora vezivat konopom da ne puknu,dok izvisina umisto da „pikiraju“ na ribu poèelo je „bombardiranje“ na moje Marelice! Ti Galebi su nemoguèi!! Jedan sleti, posebnim krikovima zazove druge i za èas ih je tuna desetke.

Tolikom brzinom skinu sve plodove sa vrhova da se nemožeš oduprit. Spas je susida Tinka, jer kad ih ona udarcem u teèu pozove za èas su svi uz more ispod njezine kuæe.Ja u sekundu ostanem bez slatkih plodova, a još mi za bolje u letu, kao za dišpetpo krovu kuæe opituraju u bilo, koju kupu. 

A  moj  šjor Mate (ja æu mu ono iz utjehe), znate da galebi imaju urednu „stolicu“, a još poslin voæa….! „Peška“ san saket predivnih Marelica za unuka, a Mate je obeèa razveselit svojim nesvakidašnjim urodom, male vesele susjede iz vrtiæa  „ANÐELA ÈUVARA“.

 

{gallery}062007/tkalec{/gallery}

Pošalji dalje: