Vaši èlanci: ANKIE

Active ImageEvo danas slikanog broda ANKIE, u Terneuzenu (Holandiji), prije par mjeseci se je još piturava na navozu Inkobroda. Ponos? Na žalost ne. Nigdi se ne…Evo danas slikanog broda ANKIE, u Terneuzenu (Holandiji), prije par mjeseci se je još piturava na navozu Inkobroda.

Ponos? Na žalost ne.

Nigdi se ne spominje ni Inkobrod ni Leda niti Korèula. Brod je izgraðen i porinut u Holandiji u Peters Shipyard za potrebe….itd.
 Active Image

Pošalji dalje: