Vaši èlanci: Korèulanski koncesionarski poslovi

Active ImageOvu zimu – u studenom je bila raspisana koncesija za 33 parkirna mjesta ispred Liburne. Na nju su se javila dva potencijalna koncesionara, te je jedan nudio èak 20.000 kn mjeseèno…

Mislio sam ne komentirati situaciju s parkingom, ali postaje tragikomièna. Ovu zimu – u studenom je bila raspisana koncesija za 33 parkirna mjesta ispred Liburne. Na nju su se javila dva potencijalna koncesionara, te je jedan nudio èak 20.000 kn mjeseèno.

Natjeèaj je iz meni nepoznatih razloga negdje u veljaèi poništen, jer je reèeno da æe Hober naplaæivati taj parking.  Na sjednici Poglavarsta 30. svibnja o.g. Šegedin d.o.o. je podnio zahtjev za koncesiju za naplatu parkiranja Put sv. Luke, prostora kraj groblja i na Novim putima s «kružnim taksijem» koji bi povezivao navedene lokacije s centrom grada, tj. Plokatom i obrnuto.

Pošto zakonski bez javnog natjeèaja Poglavarstvo ne može donjeti odluku o dodjeli iste, saziva se hitna sjednica za 11. lipnja na kojoj se raspisuje natjeèaj za koncesiju ispred Liburne i na Novim putima sa "rampom" na poèetku i završetku Novih puta – cca 33 + 160 parkirnih mjesta. Natjeèaj izlazi u Slobodnoj Dalmaciji 14. lipnja, te se zbog praznièkog vikenda (5 neradnih dana) rok od 10 dana (skraæen sa 15 dana na sjednici G.P.) svodi na samo 5 radnih dana za prikupljanje brda dokumentacije (sluèajno??).

Apsurdno je da se u zimskom poništenom natjeèaju tražila naplata putem automata i mobitela, dok se u novom moglo naplaæivati putem blokova. Takoðer se tražilo šator vozilo koje bi kružilo preko Novih puta, ali bez garancije da se sredstvo za rad (šator vozilo) može nabaviti odmah ili barem u nekom razumnom roku.

Posebno me ovo zaèudilo jer smo na sjednici Gradskog vijeæa 15. svibnja u toèki "Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima" imali žuènu raspravu i donešena je odluka da se ne mogu prihvaæati koncesije ukoliko koncesionar nema sva potrebna sredstva za rad (kupljena ili posuðena), te je bez obzira na moj liberalniji amandman da su dovoljne bankovne garancije ili bjanko zadužnice, gradsko Poglavarsto inzistiralo na toj odluci.  Danas imamo koncesionara koji mjeseèni najam od 10.500 kn plaæa svojim dnevnim utrškom. Grad je izgubio u odnosu na prethodni poništeni natjeèaj cca 600.000 kn, a u odnosu na to da sam naplaæuje parking cca 4 milijuna kn u 5 godina (u tom sluèaju Grad zadržava i pdv).

Posebno me je iznenadilo zašto je Poglavarsto inzistiralo na koncesiji u vrijeme kada je na istoènoj rivi dnevni utržak iznosio od 10-12 tisuæa kuna. (I ovdje bi mogli komentirati zašto se u 7 dana zaradilo više nego u cijeloj prethodnoj godini i tko je prošlu godinu naplaæivao parkiranje na Istoènoj rivi – ali to æemo ostaviti za drugi put).  Veæina gradova u Hrvatskoj, posebno turistièki gradovi svoje zlatne koke – parkirališta ne daju nikome nego znaèajno pune gradske i mjesne proraèune.  

Vjerojatno bi Gradu bilo bolje i pametnije zaradu saèuvati za sebe i utrošiti je na gradske projekte ili za siromašne proraèune mjesnih odbora, neasfaltirane puteve do uvala ili barem za èišæenje grada. Možda je ipak trebalo pametnije promisliti o naplaæivanju parkinga da nas sve ovo ne bi odvelo od turistièkog grada u turistièku zabit. 

I na kraju, iako sam i sam doživio prometnu nezgodu, ne mislim tužiti niti Grad niti koncesionara, ali postavljanje neoznaèenog lanca preko ceste na izlazu iz zavoja na Novim putima je nepromišljeno i po život opasno. 

S poštovanjem,
Vicko Ivanèeviæ, gradski vjeænik

 

Active Image

Pošalji dalje: