Javno priopæenje Udruge graðana „ÈENPRES“

Active ImageNezadovoljni radom Poglavarstva i Gradskog vijeæa Udruga graðana „ÈENPRES“ je 3.2.2007. sa 12 potpisa èlanova nezavisne gradske liste tražila raskid koalicije u kojoj obnaša vlast, o èemu je 14.2.2007. pismeno obavijestila koalicijske partnere.

Nezadovoljni radom Poglavarstva i Gradskog vijeæa Udruga graðana „ÈENPRES“ je 3.2.2007. sa 12 potpisa èlanova nezavisne gradske liste tražila raskid koalicije u kojoj obnaša vlast, o èemu je 14.2.2007. pismeno obavijestila koalicijske partnere.

Nositelj liste gosp. Dušan Kalogjera i gradski vijeænik gosp. Ante Jurišiæ kao predstavnici Udruge graðana oglušili su se o odluci veæine, a radi èega zakljuèite sami.

U.G. „ÈENPRES“ – graðanima i simpatizerima koji su joj na prošlim izborima dali svoj glas.


Prilog 1:

Active Image


Prilog 2:

Active Image


Pošalji dalje: