Priopæenje HSS-a

Active ImagePovodom ostavke gospodina Tina Andrijiæa na vijeænièku dužnost u Gradskom vijeæu Grada Korèule i zbog odgovornosti prema biraèkom tijelu, dužni smo iznijeti slijedeæe priopæenje. HSS veæ dulje vrijeme nije zadovoljan efikasnošæu rada gradske vlasti u kojoj i sam participira, stoga od svojih politièkih…

Active ImagePovodom ostavke gospodina Tina Andrijiæa na vijeænièku dužnost u Gradskom vijeæu Grada Korèule i zbog odgovornosti prema biraèkom tijelu, dužni smo iznijeti slijedeæe priopæenje.

HSS veæ dulje vrijeme nije zadovoljan efikasnošæu rada gradske vlasti u kojoj i sam participira, stoga od svojih politièkih partnera zahtjeva hitnu raspravu o ovom problemu radi prevladavanja istog. Naèine rješavanja problema HSS vidi u demokratskim razgovorima i pregovorima.

Gospodin Tino Andrijiæ smatra da zajednièki istaknute ciljeve treba postiæi na nešto drugaèiji naèin, te je taj raskorak iskoristio za podnošenje ostavke na vijeæniæku dužnost što GO HSS Korèula smatra njegovim demokratskim pravom.

Naglašavamo da je nesuglasje u efikasnosti rada gradske vlasti, naroèito tijekom poslijednje godine dana, zasnovano  na tromosti u realizaciji veæih i manjih gradskih projekata radi kojih smo dobili povjerenje biraèkog tijela.

Sigurni smo da æemo s politièkim partnerima pronaæi kvalitetno rješenje na zadovoljsvo svih graðana grada Korèule.

GO HSS Korèula

Pošalji dalje: