Priopæenje HDZ-a, HSP-a i HSLS-a

Active ImageDanas, 4. kolovoza, dan uoèi velikog hrvatskog blagdana, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, kad se slobodarski hrvatski narod sjeæa s ponosom 1995. godine i Oluje, obraæamo se javnosti, naravno uz uvijek iskrenu i dužnu èestitku povodom blagdana…Active ImageDanas, 4. kolovoza, dan uoèi velikog hrvatskog blagdana, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, kad se slobodarski hrvatski narod sjeæa s ponosom 1995. godine i Oluje, obraæamo se javnosti, naravno uz uvijek iskrenu i dužnu èestitku povodom blagdana, krajnje zabrinuti politièkom i svakom drugom situacijom u Gradu Korculi.

Grad Korèulu, nakon nikad potvrðene, a javno spominjane ostavke zamjenika gradonaèelnika s poèetka srpnja,  ipak potresaju ostavke. Dvoje gradskih vijeænika, po jedan iz HSS-a i SDP-a dalo je ostavku , zatim vijeænik SDP-a u Gradskom kotaru Stari Grad, ostavku je još ranije dao i predsjednik Nadzornog odbora komunalnog poduzeæa Hober, takoðer iz redova SDP-a, otvoreno pismo napisali su èlanovi Nezavisne Liste Èempres svom èelniku i nosiocu mandata da razvrgne koaliciju, iz gradske koalicijske vlasti nestao je  HNS, grad su preplavila otvorena pisma i istupi vijeænika, èelnika SDP-a koji kritiziraju svoju vlast, svaðe i prepirke, postale su, nažalost, svakodnevica korèulanske politike. Sve nabrojeno samo je vrh sante leda, i neupuæen èovjek može jasno razabrati u kakvoj se situaciji nalazi vlast u Gradu Korèuli.

Kriza vlasti oèituje se ne samo u frakcijskim borbama unutar i izmeðu stranaka vladajuæe koalicije, ona se prije svega i najvaznije oèituje u nerješavanju goruæih problema Korèule, u projektima koji stoje i ostaju samo slovo na papiru. Do kada, gospodo?

Možda situaciju u gradskoj vladajuæoj koaliciji najbolje oslikava podatak, èinjenica, da je na sveèanoj sjednici Gradskog vijeæa povodom Sv. Todora, dana Grada, predsjednik vijeæa jedva utvrdio kvorum, jer je osim njega, koji je èlan HSS-a, i šest  oporbenih vijeænika, poèetku  sveèane sjednice nazoèio jos samo jedan(!) èlan vladajuæe koalicije, odnosno vijeænik SDP-a.

Ove tri stranke koje sa sedam od petnaest vijeænika participiraju u Gradskome vijeæu, smatraju da su sazreli uvjeti da ovo Poglavarstvo da ostavku, a u konaènici, s punom odgovornošæu i brigom za Grad Korèulu tražimo nove izbore! Mislimo da je ovoj vlasti to zadnja prilika da saèuva barem zrnce dostojanstva!

S poštovanjem,  predsjednici stranaka:

Lovre Botica– HDZ
Vicko Ivanèeviæ– HSLS
Marinko Pažin– HSP.

Pošalji dalje: