Vaši èlanci: Parking na zapadnoj rivi (2)

Active ImageSinoæ se šetam po zapadnoj obali grada, kad ponovno, nakon 2 dana, zateknem jednu veoma neobièno (možda više i ne) situaciju – kombi dubrovaèkih registarskih oznaka neovlašteno…

Sinoæ se šetam po zapadnoj obali grada, kad ponovno, nakon 2 dana, zateknem jednu veoma neobièno (možda više i ne) situaciju – kombi dubrovaèkih registarskih oznaka neovlašteno ovaj put izlazi iz parkinga.

 

Na slici je uoèljivo da izmeðu dvije rampe ima dovoljno mjesta da proðe kamion. Izgleda da su ovakve situacije postale svakodnevne u našem gradu i da je postalo besmisleno išta o tome govorit. Tko je planirao i konstruirao ulaz u parking ne znam, ali tko god da je, nije ga dobro isplanirao. Ako sam ja ovo uoèio u zadnja dva dana šetajuæi se dva puta po zapadnoj rivi, mora da ovo nisu jedini sluèaji neovlaštenih ulazaka i izlazaka na "parking rezerviran za stanare Staroga grada".  

Dokle æe se ovakve stvari dogaðati i hoæe li cestari otklonit sve moguænosti neovlaštenog ulaska u parking, vidjet æemo.

 

Active Image

Pošalji dalje: