Vaši èlanci: (Ne)kultura i umjetnost (2)

Active Image

Ko li æe se sada osjeæati prozvanim???? Možemo li zamjeriti "vlasniku" ove bivše jabuke, što je ne nosi sa sobom sve dok ne naðe manje oèito smetlište?
Di su kante??????
Active Image
Slika: Palaèa Arneri
Pošalji dalje: