Održana izborna konvencija Foruma mladih SDP-a Korèule

Dana 18.rujna,2007 g. (utorak) održana je redovita izborna konvencija Gradskog
odbora Foruma mladih SDP-a grada Korèule.U prepunoj dvorani Kino Liburne birao se Gradski Odbor FM SDP-a, predsjednik, potpredsjednici i tajnik.Tako je za predsjednika GO FM SDP-a grada

Dana 18.rujna,2007 g. (utorak) održana je redovita izborna konvencija Gradskog
odbora Foruma mladih SDP-a grada Korèule. U prepunoj dvorani Kino Liburne birao se Gradski Odbor FM SDP-a, predsjednik, potpredsjednici i tajnik.

Tako je za predsjednika GO FM SDP-a grada Korèule jednoglasno izabran Ivan Botica. Za potpredsjednike su izabrani;Vinka Lozica i Nikša Farac.

Za tajnika FM SDP-a Korèule izabran je Martin Bernetiæ.Na konvenciji su prisustvovali znaèajni gosti,NIKOLA HAJDIÆ-predsjedik ŽO SDP-a Dubrovaèko-neretvanske županije, TATJANA ŠIMAC-BONAÈIÆ-predsjednica GO SDP-a grada Dubrovnika te èlanica Županijskog poglavarstva Dubrovaèko-neretvanske županije, MIRKO DUHOVIÆ-gradonaèelnik grada Korèule, MLADEN MARELIÆ-predsjednik GO SDP-a grada Korèule te BORIS ŠUVAK-tajnik opæinske organizacije SDP-a Opæine Orebiæ te èlan ŽO SDP-a Dubrovaèko-neretvanske županije.

Nakon završetka konvencije èlanovi i gosti nastavili su druženje uz prigodan domjenak.

PREDSJEDNIK GO FM SDP-a KORÈULE

IVAN BOTICA

Pošalji dalje: