Vaši èlanci: (Ne)kultura i umjetnost (3)

Active Image

Dlaka u jaju?  Ne, èike i škartoci od èipsa u britveli od Gradskih vrati. 

Je li treba govoriti, da bi tu nigdi trebale biti pješæane pepeljare i kante za smeæe? 

(Ne)kulturnom  govoriti ne koristi….
A kulturnom i pametnom ne treba…
 

Bila je prava umjetnost ovako natiskati ovoliko opušaka i papira u malu rupu stare željezne britvele…. 

Active Image

Pošalji dalje: