Vaši èlanci: “Sjeæanje na Hrvatsku Televiziju Korèula”

Active Image Prošlo je toèno 15 godina na današnji dan, kad smo se bili „založili“ da u našem gradu Korèuli osnujemo televiziju. Tonèi Baždariæ i Tonèi Gatti dali su sve od sebe da sa skromnim srestvima pokušaju realizirat tu ideju. I krenulo je!

Active Image  Prošlo je toèno 15 godina na današnji dan, kad smo se bili „založili“ da u našem gradu Korèuli osnujemo televiziju. Tonèi Baždariæ i Tonèi Gatti dali su sve od sebe da sa skromnim srestvima pokušaju realizirat tu ideju. I krenulo je! Imali smo svoj „mali-veliki“ TV odašiljaæ.

Antena je bila na taraci Korèulanskog muzeja u starom gradu.Snaga odašiljaèa 3 wata. Gledanost u krugu tadašnje opæine Korèula,a gledalo se je  u te subote emitiranja i na veæe distance. Radio Korèula je tada bio „stariji“ medijski brat, di smo nas dvoica takoðer radili priloge za emisije radija. Kamera, jedina koju smo imali bila je marke „SONY Hi 8“.

Montaža i prilozi video-audio raðeni su  video  rekorderom „PANASONIC S VHS“, a sve  preko Mixsete „VIVANCO“. Odašiljaæ smo sami napravili. To je bilo za ono vrime, pred sam kraj Domovinskog rata pravo iznenaðenje za grad.Emisije emitirane preko našeg odašiljaèa (a bilo ih je 7) u trajanju od cca 3-4 sata oduševljavale su mišæane, a izbor tema koje smo radili bile su inspirirane aktualnim temama puka i grada. 

Naša kamera bilježila je sva dogaðanja vezana za grad Korèulu tih godina,kako kulturna tako i ona vezana uz Domovinski rat 1991 god. Sjeèam se komentara poslije završenih TV Priloga: Mate Bojiæ: “ovo je malo-veliko èudo za Korèulu“, Joze Sessa: “samo ovako naprid“,Marko Viskoviæ: “a ja neznam da ima TV Korèula“, Jure Vlašiæ: “nešto ovakovog  treba gradu i našem turizmu“…..itd.itd. 

Nažalost pokušali smo po dolasku novog zakona o telekomunikacijama da održimo kontinuitet i dobijemo koncesiju nad  TV. U tome nismo uspili, jer kako obiæno biva;„veæa riba poji manju“, pa smo nažalost morali prekinuti emitiranje,jer smo sve sami do tada financirali iz svojih žepa! Naš pokušaj bio je po mnogima vrijedan pažnje i truda,a da je to tako vidit æe te i vi koji tadaniste mogli našu TV gledat,a i vi koji se niste još bili rodili. 

Preko from Afera1;  http://www.youtube.com/user/afera1 moæi èete pogledat neke naše priloge emitirane na TV Korèula. Vaši komentari bit æe nam plaæa za minuli rad. 

 

{gallery}102007/tv{/gallery}

Pošalji dalje: