Vaši èlanci: (Ne)kultura i umjetnost (4)

Active Image  

Active Image

 

Dan prvi.

Nekultura onoga, što je smeæe tamo bacio, (na Plokati èak ima kanti!!), a ovo ne vidit je umjetnost. Èistaèice? Smetlari?

 

Active Image

Dan drugi: Nekulturno smeæe ni htilo samo izaæ iz fontane…

 

Active Image

Dan treæi: Ništa nova, sve normalno……

 

Active Image Red 10. dan: Bull nije dobio krila ni nakon 10 dana…A nije ni èistaèica…….

Pošalji dalje: