Znaèajna reklama za Korèulu u Škotskoj

Active ImagePovodom dolaska u državnu posjetu Škotskoj, prošle sedmice, Predsjednik Republike Stjepan Mesiæ posjetio je grob pok. Sir Fitrzoy Macleana i Lady Veronice, te im odao poèast polaganjem vijenca na grob. Vijenac je takodjer položio…

Povodom dolaska u državnu posjetu Škotskoj, prošle sedmice, Predsjednik Republike Stjepan Mesiæ posjetio je grob pok. Sir Fitrzoy Macleana i Lady Veronice, te im odao poèast polaganjem vijenca na grob. Vijenac je takodjer položio i Gradonaèelnik Korèule Mirko Duhoviæ, u ime Grada Korèule. 

Znaèajno je spomenuti da su ovom èinu bili nazoèni novo postavljenji poèasni Konzul Republike u Hrvatske u Škotskoj, Lord Dandee, Baronesa Linklater, zastupnik Liberalne stranke u Domu Lordova, Ministar za okoliš u Vladi Škotske, zastupnici u Škotskom parlamentu, zamjenica rektora Glasgowskog sveucilista, Veleposlanik Republike Hrvatske za Veliku Britaniju i Sjevernu Irsku, predstavnici Britansko-Hrvatskog društava iz Londona, te predstavnici lokalne opæine Argyll i Bute s kojom Korèula ima povelju bratimljenja. 

Ovaj dogadjaj zabilježio je na èitavoj starnici Londonski Times, te ugledni Daily Telegraf, gdje se naroèito spomenula Korèula, kao nekadašnji drugi dom Macleanovih. U svom govoru Predsjednik Mesiæ naglasio je presudnu ulogu Sir Fitzroy-a koji je svojim dolaskom u Bosnu 1943.god. te izvještajima Premijeru Chrurchiu, tokom 2. Svjetskoj rata preokrenuo dotadasnju podršku èetnicima Draže Mihojloviæa, od strane Britanske vlade, u korist antifašitièke i oslobodilaèke borbe Titovih partizana.

Time su postavljeni i dijelovi temelja današnje demokratske Republike Hrvatske, rekao je Predsjednik Mesiæ. Za Korèulu su Maclanovi zaslužni, što su tokom svoga života na Korèulu dovodili znaèajni broj utjecajnih osoba britanskog establishmenta, kao i za omoguæavanje dobivanja donacije od strane Brown foundation i SAD-a 1987.god. za obnovu palaèe Arnei u iznosu od  800 000.00 USD Gradonaèelnik Korèule Mirko Duhoviæ vodio je razgovore sa predstavnicima pokrajine Arghyll and Bute o obnovi i obogaæivanju suradnje sa Korèulom , te skorog dolaska njihove delegacije u Korèulu. Njegov posjet je ujedno i 3. posjet sluzbene delegacije grada Korèule Arghyll i Bute –u. 

Za ovaj dogadjaj interesantno je takodjer spomenuti, da je na dolasku u mjesto Strachur Predsjedniku Mesicu cvijece dobrodoslice predala jedanaestogodisnja Mia Macphail praunuka Pera Tedeschia, kæerka Tanje MacPhail, rodjene Tedeschi i oca Škota Mr Craigha Macphaila, koji žive u Strachure gdje se nalazi grob i imanje Macleanovih.

 

 Active Image

Pošalji dalje: