Vaši èlanci: U ‘Malom Raju’ ko u raju!

Active Image Neæemo o nemoguænosti okupljanja klape uz svu volju Lore Èurkoviæa, o otkazivanju tamburaša pola ure prije poèetka! I mimo navedenog 30 %  programa (viceva, stihova i pjesme) nisam imao vrimena ali ni potrebe izvesti jer ljude ni tribalo …

Active Image Neæemo o nemoguænosti okupljanja klape uz svu volju Lore Èurkoviæa, o otkazivanju tamburaša pola ure prije poèetka! I mimo navedenog 30 %  programa (viceva, stihova i pjesme) nisam imao vrimena ali ni potrebe izvesti jer ljude ni tribalo stalno animirat a to van je najboji pokazatelj da se 130 judi (po ulaznicama) uz grupu 'Opium' našega Sandra Šegedina, dobro provodilo. 

Uz poklon auto kuæe Gašpariæ, uz rinfuzu PZ 'Jedinstvo' Smokvica, poklone poduzeæa 'Blato' i  njihovog ravnatelja Korèulanskog zeta Denisa Šeparoviæa uz tretmane 'Marko Polo 'Welnesa, našega Slovenca iz Žrnova nastanjenog u Korèuli, uz poklone Nenota Saleèiæa-Bojlera, Izvora Oreba, uz dokazane dugogodišnje prijatelje i sponzore iz PZ 'Pošip' iz Èare, HNK Zagreb, Cedevite; uz ogrlice naše 'Irene Skeleta-Kaštele i potporu vjerana Filippia, a i dogradonaèelnik Duško Kalogjera nam je donio dva Korèulanska statuta i dvije prekrasne monografije Korèule, tako da je uz pomoæ ovih dobrih ljudi i nagradni fond Tombule na kraju bio impresivan. 

Za djecu sa posebnim potrebama skupljeno je 5 300 a Društvo Korèulana je nadožuntalo do 6000 kn., koje æe sutra biti uplaæene na raèun udruge 'Moje Sunce', tako da sam zadovoljan i ponosan.   

Ovdje trebam spomenuti jedan krasan škerac Marija Brkiæa, Vinka Šestanoviæa i Jakše Nadila koji su uz lijepe želje, samoinicijativno poslali i po karton svoga vina, Bravo i Hvala! (Jakša! opet  nisan  uspi probat tvoje vino..pomozi!) Još kada sve ovo nebi ovisilo o 'troje' ljudi (žena mi vridi za dvoje) …ali naznake su da se  stvari mijenjaju, ima inputa novih mladih snaga koju predvodi Miæe Depolo a uz cilu famiju Stecca pa Ivana Fabrisa možda ovo bude povod da se još netko javi za aktivniju ulogu u i za naše Društvo, tako da u svojoj dugogodišnjoj naivnosti ja opet osjeæam da 'Društvu' idu ljepši dani.  

Bilo je lipo! Kada vidite onoliko zadovoljnih lica onoliko osmijeha, zaboravite na sve muke organizacije i bol u nogama, u škinji i u portafoju.  Kad veæ spominjen portafoj, treba reæi, da ovako bogatu veèeru, cijenom prihvatljivu svima pa i studentima, nam je omoguæio Emil Tedeschi stariji, bez kojeg i uz svu moju volju i trud, ovakvo druženje ne bi bilo moguæe organizirati, zato mu i na ovaj naèin hvala!  

Pozivam sve Korèulane i prijatelje grada i otoka Korèule u još veæen broju slijedeæe godine u isto vrime i na isto misto.
Lijepi pozdrav svima, i daleko od Korèule, sa Korèulon u srcu!

Sve vam reslo, sve vam cvalo

Po sve vike – vika. Amen.

{gallery}112007/martin_zagreb2{/gallery}

Pošalji dalje: