Godišnja skupština KPK

Temeljem èlanka 23. Statuta Korèulanskog plivaèkog kluba sazivam Godišnju skupštinu u petak, 14.03.2008. godine sa poèetkom u 17,30 sati u prostorijama Grada Korèule – vijeænica. Predlažem slijedeæi        

Temeljem èlanka 23. Statuta Korèulanskog plivaèkog kluba sazivam Godišnju skupštinu u petak, 14.03.2008. godine sa poèetkom u 17,30 sati u prostorijama Grada Korèule – vijeænica. Predlažem slijedeæi                                    

D  N  E  V  N  I      R  E  D  

  1. Izbor radnog predsjedništva
  2. Izbor zapisnièara i ovjerovitelja zapisnika
  3. Izvješæe o radu kluba u 2007. godini
  4. Financijsko izvješæe za 2007. godinu.
  5. Plan rada i financijski plan za 2008. godinu
  6. Donošenje novog Statuta Korèulanskog plivaèkog kluba
  7. Razno

                                                      KORÈULANSKI PLIVAÈKI KLUB                                                 

Predsjednik Izvršnog odbora
Nikša Fabris
                                                                
                      

Plivaj, praši, naprijed naši, na vas gleda Korèula …. 

Pošalji dalje: