Obavijest roditeljima i uèenicima

Dragi uèenici i roditelji! Nakon održanog niza seminara obavještavamo vas o tome da Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja priprema i provodi prvi put u cijeloj Hrvatskoj ispite temeljene na nacionalnim standardima u osnovnim i srednjim školama.

Dragi uèenici i roditelji!

Nakon održanog niza seminara obavještavamo vas o tome da Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja priprema i provodi prvi put u cijeloj Hrvatskoj ispite temeljene na nacionalnim standardima u osnovnim i srednjim školama.

Cilj provoðenja projekta je poboljšanje kvalitete nastave. Ispitivanje æe se provesti meðu svim uèenicima èetvrtih i osmih razreda i to:

Vrijeme održavanja ispita:

            1. Za uèenike èetvrtih razreda ispitivanje æe se provesti

                                     2. travnja 2008. i 3. travnja 2008.

      2. Za uèenike osmih razreda ispitivanje æe se provesti

                                     6. svibnja 2008. (Biologija, Kemija, Fizika, Povijest i Geografija) i

                                     8. svibnja 2008. (Hrvatski jezik i strani jezik u redovnoj nastavi).

Uskoro slijede i ispiti uèenika osmih razreda i uèenika u srednjim školama. Meðu izabranim èlanovima ocjenjivaèkih skupina za vanjsko vrednovanje razredne nastave nalaze se tri uèiteljice Mirela Mariniæ, Gordana Curaæ Depolo iz Osnovne škole Petra Kanaveliæa i Anamarija Skokandiæ iz Osnovne škole Ante Curaæ Pinjac iz Žrnova.

Sve informacije možete pronaæi na stranicama Nacionalnog centra i to:

www.ncvvo.hr

www.azoo.hr

 

Svi uèitelji i djelatnici škole žele vam puno uspjeha!

Županijski voditelj RN,G.C.D.

Pošalji dalje: