Uèimo putujuæi

Uèimo putujuæi Putovanje nam svima prièinja zadovoljstvo, a kad se pri tome može još puno toga nauèiti i dobro se zabaviti  – to se zove terenska nastava i svi je uèenici, naravno, obožavaju! Povezujuæi sadržaje razlièitih nastavnih predmeta…Uèimo putujuæi

Putovanje nam svima prièinja zadovoljstvo, a kad se pri tome može još puno toga nauèiti i dobro se zabaviti  – to se zove terenska nastava i svi je uèenici, naravno, obožavaju!

 

Povezujuæi sadržaje razlièitih nastavnih predmeta omoguæava uèenicima lakše i brže uèenje, a prije svega pamæenje za cijeli život.  Uèenici viših razreda  naše škole svoju su terensku nastavu obavili kroz jednodnevne izlete razlièitih ciljeva i sadržaja.  

 

Uèenici 7.a  i 7.c istraživali su „Mirise, okuse i zvukove Zadra“ – to je naziv projekta koji se temelji na kulturno povijesnim znamenitostima grada Zadra; od Foruma, sv. Donata, sv. Stošije, Morskih orgulja, Pozdrava suncu, Sveuèilišta….. do multimedijskih interaktivnih izložbi koje su uèenici posjetili: „XOCOATL – Prièa o èokoladi“ i „Flora Velebita“.  

 

Uèenici 7.b bili su u Splitu, koji inaèe èesto posjeæuju, ali ovoga puta u pratnji struènog vodièa. Uz Dioklecijanovu palaèu i Arheološki muzej imali su prigodu protrèati travnjakom Poljudske ljepotice. Za ovaj dio terenske nastave dobili smo i malu pomoæ Grada na èemu najsrdaènije zahvaljujemo. 

 

Svi ostali uèenici viših razreda imali su priliku  ''O operi uèiti u operi''. Naime, to je projekt koji se u našoj školi provodi veæ 13 godina i iznova nas oduševljava. Svaki put sve više i više uèenika želi sudjelovati. Ove smo godine prema splitskom HNK krenuli gledati operu Nikola Šubiæ Zrinski s èak èetiri autobusa!  

Sve ovo zahtjeva veliku pripremu i puno vremena  pa se u ime uèenika posebno zahvaljujem  Ružici Fabijanoviæ, Mariji Šegedin, Maji Žuveli i Ljubici Miloševiæ koje su sve ovo odlièno organizirale!

 

 

{gallery}042008/skola{/gallery}

Pošalji dalje: