Vaši èlanci: Zadnji skos brodogradnje

Active ImagePrin par miseci obeèa san vam da èu popratit slikom i teksto završetak gradnje „glisera“ što ga èini Marin Šale iz Žrnovske Banje.Bilo je onda za se èudit da taj možda posljednji brodograditelj na ovim prostorima, u svojim sedamdesetim godinama ide toliko naprid,  prateæi nove tehnologije i nove gradnje.

Active ImagePrin par miseci obeèa san vam da èu popratit slikom i teksto završetak gradnje „glisera“ što ga èini Marin Šale iz Žrnovske Banje.

Bilo je onda za se èudit da taj možda posljednji brodograditelj na ovim prostorima, u svojim sedamdesetim godinama ide toliko naprid,  prateæi nove tehnologije i nove gradnje. 

Prièa mi Marin; „Tonèi ovo je sve uèinjeno iz  „glave“,na moj naèin onako kako san ja to zamisli.Možda èu digod i falit,ma nevirujen jer mojih 156 brodova još danas plovi  bez  greške!! Pitan ga; “Ma para mi se Marine da si isto  ništo prikopja od Francuzi  „Fišermena“ …!!?

Odgovor; „Ne budi lud,ako i je štogod,oni su to od mene uzeli“!! Virujem mu jer san od prvega dana  snjim i gleda san ka se gliser arbura,ka se sa šperploèama zatvara i dobija oblike glisera plasmanca.

Ka se korban slaga i maslina radi užance na provu stavila.A bi san i onda ka su grupe Francuzi dohodile u obilazak Marinove radione,da vidu tu tradiciju Korèulanske brodogradnje stariju od 2000 godina.Malo je ko razumi što su govorili, ma ni ni važno.

Nisu znali  izaè iz te radione i naèudit se, što èovik sa dvi ruke i dvi stare makine, još od Franja Josipa može uèinit SAM. Gušt je bilo bit sa Marinom.

Gušt ga je bilo gledat u njegovon raboti,kroz koju si vidi sav nauèen zanat od starih Korèulanskih brodograditelja.A tek ka je doša oni zadnji skos,zadnja  forca ruke za ga tisnut u more ovo lipanjsko popodne,ka je cila Banja bila u išèekivanju nièega novoga…to je bilo popodne za pamèenje. 

Stjenko odrišije provu, Ive na timunu i kontroli rada makine,mi svi pod tamaris isprid radione. Prva mareta na provi od broda.Gledan ispod oka od kamere Marine,zasuzilo mu je oko.

Ni se ukrca u prvu vožnju jer tako više godi.Vièe ženi Mari;  „Parièaji spezu  i OVI je zaplovi. Vonjaju gradele,dok  gliser èini prve ðire ispod kuèe kap. Amadea. Jedan pa drugi pa treèi i onda…for gas.

Ive „Krpaèa“ mobitelon javja ; „na GPS-u je sa na 80 % force 16 mija. Svi nanoge, èestita se Marinu, unuk ga poteže za nogavicu od gaèa, a u ariji vonja peèeno meso. Hoèe li ovo bit zadnji tvoj brod pita niko??!  Nebudi lud,za drugega je veæ parièana kolumba. 

Evala Marine i sa srièon!

 

 

{gallery}062008/sale{/gallery}

Pošalji dalje: