Klapa Korèula pobjedila na veèeri mješovitih klapa

Active ImageNa ovogodišnjem Festivalu dalmatinskih klapa Omiš 2008., u veèeri mješovitih klapa, klapa Korèula je i ove godine postigla odlièan uspjeh. Klapa Korèula se predstavila s dva napjeva…

Active ImageNa ovogodišnjem Festivalu dalmatinskih klapa Omiš 2008., u veèeri mješovitih klapa, klapa Korèula je i ove godine postigla odlièan uspjeh. Klapa Korèula se predstavila s dva napjeva: ¨"Miseèina" u obradi Vinka Lesiæa i "Sve son istargala" u obradi Joška Èalete 

Prema mišljenju struènog povjerenstva, u konkurenciji 11 klapa mješovita klapa Korèula zauzela je prvo mjesto, te ponovo promovirala grad Korèulu i korèulansko klapsko pjevanje. U klapi je sedam pjevaèa: I sopran Rafaela Petric, II tenori Ive Jerièeviæ i Ivo Onofri, baritoni Maja Veršiæ i Marko Miloševiæ te basi Goran Miloševiæ i Ðani Fabris.

Voditelj klape je Velebit Veršiæ. U pet godina nastupanja na veèeri mješovitih klapa, klapa je svake godine osvojila nagradu, te tako postala jedna od trofejnijih klapa na omiškom festivalu.

Cilj nam je da budemo prepoznatljivi u zvuku i interpretaciji klapske pjesme, a ove nagrade su potvrda da nam trud nije bio uzaludan, vidimo se ovo lito "isprid opæine", poruèili su èlanovi klape svojim sugraðanima..

Pošalji dalje: