Koncert mladih bandova

Active ImageU utorak 12. kolovoza 2008.  u organizaciji gradske organizacije Foruma mladih SDP Korèula održan je koncert mladih korèulanskih bendova povodom meðunarodnog dana mladih.Nastupili su: Fatal error (V. Luka), Rizla (Korèula), Primera (Èara) i Afrodita (Korèula).

U utorak 12. kolovoza 2008.  u organizaciji gradske organizacije Foruma mladih SDP Korèula održan je koncert mladih korèulanskih bendova povodom meðunarodnog dana mladih.

Nastupili su: Fatal error (V. Luka), Rizla (Korèula), Primera (Èara) i Afrodita (Korèula).

Koncert je održan na otvorenom, u samom centru grada na Spomeniku palim borcima NOB.

Treba napomenuti da se Dan mladih u Korèuli nikada prije nije obilježavao, stoga smo na ovaj dan htjeli pružiti priliku mladim glazbenicima da svojim sugraðanima i brojnim turistima pokažu èime se bave u dugim otoèkim zimama.

S obzirom na izuzetnu posjeæenost i oduševljenje Korèulana ovim koncertom sa zadovoljstvom zakljuèujemo da je ovo poèetak stvaranja jedne nove korèulanske užance.

Active Image

Pošalji dalje: