Vaši èlanci: “Strogi inspektor Leo”

Leo Denoble, njegova privatna tajnica i ministar Ronald PlasterkNizozemski ministar za kulturu Ronald Plasterk mislio je u Amsterdamu samo tako otvoriti manifestaciju "Cinekid" i odmah otiæi. Ali on nije raèunao sa strogim inspektorom Leom Denoble, Korèulaninom na školovanju u…

Nizozemski ministar za kulturu Ronald Plasterk mislio je u Amsterdamu samo tako otvoriti manifestaciju "Cinekid" i odmah otiæi. Ali on nije raèunao sa strogim inspektorom Leom Denoble, Korèulaninom na školovanju u Amsterdamu, koji ga je zaustavio i strogim tonom, u èetiri oka mu postavio nekoliko pitanja.

Vidjevši da nema šale, ministar je poslao SMS-poruku da æe malo zakasniti na slijedeæi sastanak i nakon što je na Leova pitanja dao zadovoljavajuæe odgovore, zadržao se s njim u srdaènom razgovoru. Upitani o èemu su razgovarali, oba su gentlemana odgovorila da je razgovor bio povjerljive prirode i da zato ništa neæe priopæavati za javnost. 

Active Image

Na slici: Leo Denoble, njegova privatna tajnica i ministar Ronald Plasterk

Pošalji dalje: