Osnivaèka skupština HNK Èara

U subotu,15.studenog 2008 g. održana je Osnivaèka skupština Hrvatskog Nogometnog kluba Èara. U prepunoj sali Doma kulture èlanovi skupštine birali su Predsjednika kluba HNK Èara, te èlanove Izvršnog i Nadzornog odbora. Za Predsjednika HNK Èara na mandat od 4 godine jednoglasno je izabran Mladen Mareliæ. Za njegovog zamjenika izabran je Dr. Vicko Krajanèiæ.

ÈARA – U subotu,15.studenog 2008 g. održana je Osnivaèka skupština Hrvatskog Nogometnog kluba Èara. U prepunoj sali Doma kulture èlanovi skupštine birali su Predsjednika kluba HNK Èara, te èlanove Izvršnog i Nadzornog odbora.

Za Predsjednika HNK Èara na mandat od 4 godine jednoglasno je izabran Mladen Mareliæ. Za njegovog zamjenika izabran je Dr. Vicko Krajanèiæ. Uz predsjednikia i zamjenika predsjednika birani su èlanovi Izvršnog odbora, njih 7, a to su: Julio Mareliæ, Branimir Karjanèiæ, Nevenko Tomiæ, Ante Koæina, Goran Laus, Mario Šain i Luka Mareliæ. Takoðer je izabran i Nadzorni odbor od 3 èlana: Prof. Alen Krajanèiæ, Jakša Krajanèiæ te Mario Tomiæ. U svom prigodnom obraæanju novoizabrani Predsjednik obeæao je da sada slijedi registracija Kluba i igraèa, te pripremne radnje za izgradnju novog nogometnog igrališta.

Takoðer je naglasio kako bi se prve utakmice trebale poèeti igrati veæ na jesen sljedeæe godine tj. poèetkom sljedeæe sezone. "Èara ima veliki nogometni potencijal i jamèim vam sa takvim potencijalom osvajat æemo sve naslove"- dodao je Mladen Mareliæ.Na kraju skupštine svim prisutnim obratio se i Predsjednik VMO Èara koji je inaèe bio na èelu Incijativnog odbora g. Julio Mareliæ.

– "Danas smo osnovali Nogometni klub gdje æe Vi mladi biti glavni nosioci i igre i rada. Ponosan sam što u vašim oèima vidim sreæu i zadovoljstvo, ponosan sam na Vas jer ste uzor svim mladim ljudima, sretan sam što sam dio Vas"

Sa velikim pljeskom završena je Osnivaèka skupština HNK Èara a proslava je trajala do dugo u noæ….

Pošalji dalje: