‘Moreška’ na VoxFeminae – Ladyfest Zagreb

Drugi Vox Feminae – Ladyfest Zagreb, festival koji promièe stvaralaštvo, kreativnost i umrežavanje žena, rodno osviještenih osoba i kolektiva održat æe se 28. i 29.11.08. u Klubu SC-a, Zagreb. U okviru festivala, u subotu 29.11.08 u 17.00, prikazat æe se i video rad Edite Pecotiæ ‘Moreška’.

Drugi Vox Feminae – Ladyfest Zagreb, festival koji promièe stvaralaštvo, kreativnost i umrežavanje žena, rodno osviještenih osoba i kolektiva održat æe se 28. i 29.11.08. u Klubu SC-a, Zagreb.

U okviru festivala, u subotu 29.11.08 u 17.00, prikazat æe se i video rad Edite Pecotiæ ‘Moreška’.

Video rad, èija je osnovna tema uloga žene u sukobu povijesnog i suvremenog konteksta u okvirima javnog i privatnog prostora, prikazuje dvadesetminutnu dinamiku Bulinog sudjelovanja u Moreški, u rasponu od vrlo kratkog aktivnog dijela do veæinom pasivnog promatranja borbenih plesova. ‘Moreška’ Edite Pecotiæ je prošlog ljeta bila premijerno prikazana u Prostoru suvremene i medijske umjetnosi ‘Siva Zona’ u Korèuli, te u listopadu na Festivalu ženskog stvaralaštva u Koprivnici.

Organizatori VoxFeminae festivala su udruge Prostor rodne i medijske kulture 'K-zona' i UKE – Urbana kultura i edukacija u suradnji sa Studentskim centrom i potporom Ministarstva kulture RH.

Isjeèak iz videa: www.editapecotic.com/moreska/

Najava videa na festivalu: http://voxfeminae.net/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=1

Pošalji dalje: