Isporuka novogradnje 1015

1015Danas, 2. prosinca 2008. je isporuèen Panta Rhei, 16. brod izgraðen u korèulanskom brodogradilištu Leda. Novogradnja 1015 je prvi brod iz serije MaximaE, namijenjen za prijevoz…

Danas, 2. prosinca 2008. je isporuèen Panta Rhei, 16. brod izgraðen u korèulanskom brodogradilištu Leda. Novogradnja 1015 je prvi brod iz serije MaximaE, namijenjen za prijevoz rasutog tereta klase 100A1 sa ojaèanjima za teške terete, dužine 82,5m, širine 12,5m, visine 8m, gaza 5,4m i nosivosti 3700 dwt.  

Nismo od onih koji se trebaju i žele hvaliti, ali ovdje se moram osvrnuti na neke neistine koje odreðeni ljudi plasiraju u javnost.

Evo par podataka o brodogradilištu Leda d.o.o. iz Korèule. 

– broj zaposlenika Lede d.o.o. je 86, od èega je preko 40 branitelja Domovinskog rata
– broj kooperanata je cca 65, od kojih je oko 40 sa ovog podruèja, što sa našim zaposlenicima èini preko 125 ljudi sa ovog podruèja
– Leda zapošljava 14 ljudi sa visokom ili višom struènom spremom, te se konstantno ulaže u izobrazbu i obuèavanje kadrova (simpoziji, seminari, teèajevi)
– Leda od 2003. sa 17 miljuna kuna do 2008. sa 85 miljuna kuna prihoda bilježi stalan dvoznamenkasti rast prihoda uz uvoz manji od 50%, te izvoz veæi od 90%
– od osnutka do sada brodogradilište Leda pozitivno posluje i trenutno radi bez državnih subvencija
– prosjeèni neto osobni dohodak za 2007. god. iznosio je 4.920 kn i za 32% je veæi od županijskog prosjeka
   prosjeèni neto osobni dohodak u 2008. god. iznosi 5.750 kn
    prema Zavodu za poslovna istraživanja Leda je 2006. bila rangirana na 6. mjestu u našoj županiji i na 32. mjestu na nivou RH prema novostvorenoj vrijednosti prema prihodima
u Županijskom izvozu Leda sudjeluje sa cca 30% iskljuèujuæi turizam (61,6 mil kn u 2006. i 67,3 mil kn u 2007.)
– brodogradilište Leda je zbog uspješnog razvoja i gospodarskog postignuæa okrunjeno nizom prestižnih nagrada:                                               
– zlatna medalja "Prva hrvatska kuna" u 2006.
  
– nagrada "Najuspješniji poduzetnik"  u 2006.
  
– tvrtka "Gazela" u 2005., 2006. i 2007. godini
– brodogradilište Leda potièe razne športske, kulturne i ostale aktivnosti na otoku te je u 2007. godini donirano 165.000 kn od èega 50.000 kn za izradu projekta "Bazena" u Korèuli
– u zadnjih 5 i po godina isporuèeno je ukupno 16 novogradnji za strane naruèitelje, a u narednom periodu oèekujemo poveæanje kapaciteta u sektoru novogradnji i remonta
 Leda isporuèuje brodove sa cca 80% gotovosti.

To znaèi da od kupljenog izrezanog materijala (što je 5% gotovosti) izraðujemo sekcije, spajamo ih na navozu, izraðujemo i ugraðujemo kompletne cjevovode, èeliènu opremu i poklopce, ugraðujemo palubnu opremu, osovinske vodove, propeler i kormilo, pramèani propeler, pumpe, generatore, postavljamo izolaciju kao i vršimo kompletno završno bojanje. Završni radovi ugradnje motora i opremanja nadgraða (još 20% posla) završavaju se u Nizozemskoj. Planovi su da Leda na sebe preuzme i taj dio posla.

 Namjera Lede je da brod bude otoèki proizvod što podrazumijeva ukljuèivanje i drugih otoèkih brodogradilišta Radeža i Grebena
– ugovoreni poslovi i pisma namjere za nove brodove zapošljavaju kapacitete brodogradilišta do 2012. godine. Pokazatelji govore da je globalna kriza najmanje pogodila brodove ovakvog tipa
– u ožujku sljedeæe godine zapoèinjemo sa serijom od šest veæih sto metarskih (5.200 tdw) tehnološko sofisticiranijih brodova
– osim novogradnji brodogradilište pruža usluge remonta jahti, turistièkih brodova i ostalih manjih plovnih jedinica.

Samo u 2007. godini obavljen je remont na oko 100 raznoraznih plovnih jedinica– uz naprijed navedeno hendikepirani smo jer smo u zakupu (steèaj Inkobroda traje od 1997.),  te za sada nismo u moguænosti realizirati sve investicijske planove za tehnološku obnovu (iako smo do sada u pogon uložili preko 5 miljuna kuna), kao i poveæati asortiman usluga u remontu i nautièkom turizmu za što imamo pripremljene elaborate i zainteresirane zapadnoeuropske banke za financiranje ulaganja od 12 miljuna Eura u ovo brodogradilište
– smatramo da je brodogradnja potrebna ovom podruèju zbog zapošljavanja široke lepeze kadrova, posebno što smo jedino brodogradilište ovog tipa na južnom Jadranu
– ako u ovoj situaciji globalne krize kada nam je potrebna proizvodnja, a posebno izvoz netko misli da ovo brodogradilište treba zatvorit, mislim da bi trebao još jednom dobro razmisliti  

Vicko Ivanèeviæ, nav.arch.
ruk. tehnièkog sektora

Active Image

Active Image

Pošalji dalje: